Vis handlekraft na2 Vignett: Hans Martin Moxnes

Nå må det vises handlekraft, Hareide!

Publisert: 31/mars/2020

Skal norske ingeniører og fagarbeidere gå arbeidsløse, mens et utenlandsk selskap bygger Sotrasambandet, spør Hans Martin Moxnes.

Situasjonen for norsk økonomi og næringsliv er på få uker snudd fullstendig på hodet. Korona-viruset har ført til bråstopp i aktiviteten i mange næringer, fordi hensynet til befolkningens liv og helse må komme foran alt. Storting og regjering har fulgt opp med kraftfulle tiltak for å avhjelpe situasjonen for bedrifter og ansatte som rammes. «Det skal ikke stå på penger», har Erna Solberg sagt, og det er bra. Norge er i motsetning til mange andre land i den lykkelige situasjonen at det ikke mangler penger til å berge flest mulig fra å gå konkurs. Hjulene skal rulle igjen så snart vi har fått kontroll på spredningen av det farlige viruset.

Men parallelt er vi blitt konfrontert med en annen krise som kan vare mye lengre enn den forbigående korona-krisen, nemlig det dramatiske fallet i oljeprisen. Den umiddelbare årsaken til dette er synkende etterspørsel som følge av lavere økonomisk aktivitet i verden etter korona-utbruddet. Som regel blir de oljeproduserende landene enige å om å begrense utvinningen når etterspørselen går ned, men nå vil verken Russland eller OPEC med Saudi-Arabia i spissen gi etter. Og skulle de store produsentene til slutt bli enige om tiltak, er det usikkert om det vil drive prisen særlig mye opp igjen. Analytikere mener blant annet at stadig mer effektive klimatiltak får konsekvenser for den langsiktige prisingen av petroleumsprodukter.

Mens oljeprisen ved inngangen til 2020 var 67 dollar fatet, må vi altså nå ta høyde for at 20 – 30 dollar vil være normalen fremover, kanskje enda lavere. Det får dramatiske følger for mange bedrifter og ansatte, ikke bare i oljeindustrien, men også i virksomheter som helt eller delvis lever av å levere varer og tjenester til denne næringen. «Jeg tror ikke alle tar innover seg hvor stygt dette kan komme til å bli», uttalte Audun Martinsen, sjef for oljeserviceanalyse i Rystad Energy, til DN nylig. Vestlandet blir hardest rammet; vi husker alle hva som skjedde etter oljeprisfallet for fem år siden.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide er vestlending, og har sammen med resten av regjeringen ansvar for å ta beslutninger som kan redusere forventet massearbeidsløshet i vår landsdel. Et av de viktigste grepene som kan gjøres, er å avlyse den pågående anbudskonkurransen om Sotrasambandet, og å organisere byggingen på en måte som gir norske entreprenører med sine ingeniører, fagarbeidere og lærlinger en reell mulighet til å delta i dette store og viktige prosjektet.

I et innlegg her i BA 4. mars i år, før «unntakstilstanden» inntrådte, betegnet jeg kunngjøringen fra Statens vegvesen om hvilke selskaper som vil bygge ny bro og veier til Sotra som «en varslet katastrofe». Tre selskaper fra EU-land og en statseid gigant fra Kina er de eneste med ressurser til å inngå kontrakten om offentlig-privat-samarbeid (OPS) om bygging, drift og vedlikehold, med en samlet økonomisk ramme på 17 milliarder kroner.

Mange har som den bransjen jeg representer krevd at kontrakten burde deles opp i flere mindre deler, slik at også norske foretak kunne få en viktig rolle i byggingen. Det har Statens vegvesen som byggherre avvist. «OPS-en sin natur er at den skal være stor», hevder utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik. På spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) har samferdselsministeren gitt et svar i samme gate.

I bygg- og anleggsbransjen har vi ikke uttrykt prinsipiell motstand mot bruk av OPS i veibyggingen, men vi har advart mot at kontraktene blir så store at norske entreprenører i praksis blir ekskludert, fordi de ikke evner å bære den finansielle risikoen oppdragene medfører. Hvorfor akkurat disse kontraktene i sin natur må være gigantiske er for oss en gåte. Men hvis dette likevel er et ufravikelig premiss er vår logiske slutning at man skrinlegger OPS-tankegangen, ikke bare for Sotrasambandet, men for alle planlagte prosjekter med denne kontraktsformen i hele landet.

At norske virksomheter ikke får delta i konkurranser om større anleggsoppdrag innebærer ikke bare tap av store inntekter for samfunnet, men også at vi settes på sidelinjen i teknologiutvikling og gjennomføring av store og interessante prosjekter. I lys av de svært dystre utsiktene for næringslivet vil det ikke bare være katastrofalt, men totalt meningsløst, hvis en utenlandsk entreprenør neste høst toger inn til Bergen med maskiner og mannskap, mens våre ingeniører og fagarbeidere går arbeidsløse – fordi myndighetene har beholdt en kontraktsform som i utgangspunktet diskvalifiserer norske entreprenører.

Beregningene av hvor stor andel av Sotrasambandet som skal betales av bilistene varierer noe. Men med utgangspunkt i Stortingets vedtak for snart to år siden dreier det seg om rundt 40 prosent, som betyr at vi her i vest skal betale 7 milliarder kroner av egen lomme i bompenger for å sette internasjonale gigantentreprenører i arbeid med å bygge Sotrasambandet – den rene og skjære galskap.

Det er nå det må vises handlekraft, Knut Arild Hareide!

Se BA-saken her: