Mer vei for pengene page 001 Vignett: Hans Martin Moxnes

Mer vei for pengene

Publisert: 11/juni/2019

Statens vegvesen står foran en betydelig omorganisering. Den må gi mer vei for pengene, skriver Hans Martin Moxnes.

«Langs hver en vei» var tittellåten på debutalbumet til Gluntan i 1968. Som «La oss leve for hverandre», som kom ut året etter, ble denne låten en skikkelig landeplage. Jeg tar det for gitt at det i mange år er blitt danset til «Langs hver en vei» også på julebordene i Statens vegvesen, men nå blir det en annen dans i det mektige forvaltningsorganet som planlegger og administrerer driften av ca 11.000 kilometer riksveier og ca 45.000 kilometer fylkesveier her i landet.

Statens vegvesen skal nemlig omorganiseres. Og når det skal flyttes på mennesker og oppgaver i en etat med ca 7.000 ansatte, går ikke det helt stille for seg. «2.500 kan bli nedbemannet» var overskriften Aftenposten benyttet i sin omtale av planen nylig, med særlig fokus på konsekvensene for staben i Oslo. Men også i regionene er det tegn til uro. Det er ikke unaturlig i en prosess der det nødvendigvis tar tid før alle brikker faller på plass.

I dag består Statens vegvesen av Vegdirektoratet og fem regioner med til sammen 82 tjenestesteder over hele landet. Det vi vet er at administrasjonen av fylkesveiene skal overføres til fylkene. Dette er en konsekvens av regionreformens målsetting om å flytte oppgaver fra statlig til fylkeskommunalt nivå. Mange av dem som mister sine stillinger og oppgaver i Statens vegvesens regioner vil med andre ord kunne få jobb i den fylkeskommunen de tilhører.

Det andre store grepet er å gå fra en regionbasert til en funksjonsbasert organisert gjennom divisjoner. Dette innebærer slanking av Vegdirektoratet i Oslo og desentral ledelse av de ulike virksomhetsområdene i etaten. For eksempel skal divisjonen for drift av vei og utbygging av små prosjekter ledes fra Tromsø, mens ledelsen for utbygging av store prosjekter er foreslått lagt til Bergen. Andre divisjoner skal ledes fra Arendal, Trondheim, Drammen og Moss. Med sine Oslo-briller oppsummer Aftenposten dette til at Statens vegvesen «skal strøs rundt i landet». Dem om det.

Det er selvsagt lov å være kritisk og stille spørsmål om hensikten med en så omfattende omorganisering. Utgangspunktet var at Samferdselsdepartementet, sammen med Finansdepartementet, gjennomførte en analyse som viser at effektiviseringspotensialet er stort.

Også Statens vegvesen selv mener etaten ikke er godt nok rustet til å håndtere nye måter å løse persontransport i byene med blant annet digitale løsninger, og at det det interne byråkratiet er for stort og kostnadskrevende. «Det er drivkrefter i dagens organisasjon for at faglige normaler og standarder for løsningsvalg brukes på en slik måte at det kan medføre uforholdsmessige høye kvalitetskrav. På noen områder kan det også stilles spørsmål om standardkravene i de faglige normalene er for kostnadskrevende», står det i etatens begrunnelse for den nye organiseringen.

I entreprenørbransjen er vi opptatt av fremtiden til Statens vegvesen, fordi vi på anleggssiden har store oppdrag knyttet til bygging og drift av vei. Det blir spennende å se hvordan de nye fylkeskommunene vil løse det oppdraget de får med å ha eierskap og faglig ansvar for fylkesveiene. Vi ser frem til å kunne snakke direkte med dem som eier veiene om både drift og vedlikehold. Det store etterslepet på vedlikehold er en oppgave vi kan løse sammen. Entreprenørene har kompetanse og kapasitet til å planlegge, prioritere, prosjektere og bygge for å ta igjen forfallet på fylkesveiene.

Vi har også forventninger til hvordan «nye» Statens vegvesen vil planlegge og administrere de store veiprosjektene i Nasjonal Transportplan i årene som kommer. De senere års erfaringer med å tildele store utbyggingskontrakter til utenlandske selskaper har mildt sagt vært delte. Med ledelsen for utbyggingsdivisjonen lokalisert i Bergen, er det lov å ha håp om at Statens vegvesen i større grad vil verdsette norske leverandørers kompetanse og kvalitet i gjennomføringen av prosjektene, og deres bidrag til fellesskapet i form av trygge arbeidsplasser, gode lærlingeordninger, samt skatteinntekter fra bedriftene og deres ansatte.

Den sittende regjeringen kan bli kritisert for mye, men man kan ikke ta fra Erna & Co at de har levert på bevilgninger til samferdsel og vei, både med og uten bompenger. Omorganiseringen av Statens vegvesen må gi mer vei for pengene. Det trenger vi – ikke minst i vår del av landet.