Peter N. Sandrup Konserndirektør Peter N. Sandrup i BetonmastHæhre mener entreprenørbransjen er for beskjedne på egne vegne.

Mener entreprenørene er for beskjedne

Publisert: 16/april/2018

- Vi er for beskjedne i entreprenørbransjen. Vi må vise at det er vi som besitter den kompetansen så må til når det skal reises store og fine bygg her i landet.

Dette var hovedbudskapet til konserndirektør og leder for divisjon Bygg i BetonmastHæhre, Peter N. Sandrup, på Entreprisedagen i Vest i Bergen torsdag 12. april med nær 100 deltakere. I sitt foredrag om «Fremtidstrender i bygg- og anleggsbransjen» fokuserte han på konsolidering, rekruttering, miljø, digitalisering og kontraktsformer, og mente bransjen har mye å være stolt over og kan vise frem – forutsatt at egen beskjedenhet overvinnes.

BetonmastHæhre har som følge av fusjoner blitt det fjerde største entreprenørselskapet i Norge. Sandrup mente konsolideringen i bransjen er et gode, fordi man med økt finansiell kapasitet både styrker evnen til å gjennomføre store prosjekter og blir en mer attraktiv arbeidsgiver. Med større enheter får bransjen også «muskler» til å møte økte krav fra myndighetene, og ikke minst bedre evne til å møte utenlandsk konkurranse. Et eksempel er Sjukehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset i Molde, et prosjekt til vel 2 milliarder kroner. Tre norske og to utenlandske aktører meldte sin interesse, og kun de norske ble prekvalifisert for konkurransen om oppdraget.

- Størrelse har også betydning for kulturen i organisasjonen. Det skaper en egen «drive», fremholdt Sandrup.

Kamp om de beste hodene

I foredraget ga han entreprenørene i vest honnør for godt arbeid med å skaffe lærlinger og nye fagarbeidere, men påpekte at det er minst like viktig å kjempe om de beste hodene. - Der er vi på gang, sa han, med referanse til at opptakskravet for byggingeniørstudiet på NTNU i fjor var 5,4 som snittkarakter. – Og de som er bekymret for manglende rekruttering av jenter kan bare slappe av. De er mange på NTNU – og de er superdyktige!

Peter Sandrup sa at byggebransjen har et særskilt ansvar for å oppfylle nasjonale og globale miljøkrav, og mente mye allerede er gjort på området. – Så når myndighetene i Oslo har som mål å gjøre byggeplassene fossilfrie, vil det faktisk ikke være noe problem å innfri.

Blir ikke erstattet av roboter

Sandrup mente også at bransjen er godt digitalisert. – Utfordringen er prioritere områder som gir størst lønnsomhet og å fange opp gode digitaliserings-initiativ nedenfra i organisasjonene.

Roboter kommer ikke til å erstatte fagarbeiderne på byggeplassene, sa han. - Noen arbeidsplasser kommer til å forsvinne, men de vil bli erstattet av noe helt annet.

I valg av kontraktsformer talte Sandrup i favør av samspillkontrakter. Han henviste til en kundeundersøkelse BetonmastHæhre har gjennomført, og som viser at særlig private utbyggere verdsetter tidlig involvering av entreprenør i prosjektene, fordi dette øker kvaliteten og kan gi kostnadsbesparelser.

- Feil og mangler bare øker

Peter Sandrups bilde av en bransje med kompetente aktører, og som i mange henseende er for beskjedne på egne vegne, stod i sterk kontrast til det forsamlingen fikk høre av utbyggingsdirektør Jarle Kvalvik i Bergen kommune. 

- Vi er ikke fornøyd med entreprenørene, og opplever mer og mer feil og mangler i prosjektene, sa Kvalvik, og hevdet at dette har kostet Bergen kommune 500 millioner kroner de siste fem årene.

Kvalvik har samlet offentlige byggherrer for om mulig ta initiativ som kan redusere konfliktnivået og endre situasjonen til det bedre, og varslet en tøffere linje fra misfornøyde byggherrer.   

Ble imøtegått

Direktør Hans Martin Moxnes i EBA Vestenfjelske imøtegikk de fleste av Kvalviks påstander, og mente entreprenørene selv har gått i bresjen for å skape ryddigere forhold – i stor grad med det offentlige som passiv tilskuer.

Advokatene Gro Amdal i Kluge og Åshild Fløisand i SANDS hadde sammen administrerende direktør Gard Kvalheim i LAB fått utfordringen med å svare på om regelverket om offentlige anskaffelser i seg selv skaper konflikter. Konklusjonen på denne seansen var at det ikke er regelverket i seg selv som er konfliktskapende, men praktiseringen - spesielt særlig uklare bestemmelser og beskrivelser i anbudsutlysningene. Det ble vist flere eksempler på dette, noen med rene «god dag, mann økseskaft»- tekster.

«Pass på penga, igjen og igjen» og skandaleprosjektet på Stortinget

EBA Vestenfjelske og Byggenæringens Landsforbund arrangerer Entreprisedagen i Vest sammen med advokatfirmaene Kluge og SANDS. Advokatene Harald Kobbe fra Kluge og Alf Johan Knag fra SANDS bidro med tankevekkende innlegg, henholdsvis om å passe på pengene i byggeprosjektene og om bakgrunnen for de horrible overskridelsene i byggeprosjektet på Stortinget.