La oss heie pa Bybanen

La oss heie på Bybanen!

Publisert: 22/jan./2018

Hans Martin Moxnes forklarer i dette innlegget hvorfor det er viktig å satse videre på utbygging av Bybanen.

Bergen og bergenserne har mange kvaliteter – ikke minst det store engasjementet i befolkningen om hvordan bysamfunnet skal utvikle seg til beste for alle som bor og arbeider her. Som innflytter fra Trøndelag har jeg i årevis latt meg fascinere over styrken i dette engasjementet og hvordan kjærligheten til byen kommer til uttrykk. Det seneste eksemplet er publikumsoppslutningen om Sykkel-VM. Stilles det spørsmål om hvor i dette landet det hadde det vært mulig å lage en tilsvarende folkefest er svaret gitt. I Bergen er vi «nokke for oss sjøl»!

«Nokke for oss sjøl» er vi også i den forstand at enkelte ikke har så lett for å «belite» seg. Evigvarende diskusjoner om hva som skal og bør gjøres fører til at muligheter for fremgang, utvikling og vekst lett kan forspilles. Stjerneeksemplet er Bybanen. Et bredt politisk flertall går i prinsippet inn for at banen skal videreføres til alle bydeler. Traséen fra Sentrum til Fyllingsdalen har planlagt byggestart i inneværende år og planlegging og prosjektering av traséen til Åsane er i full gang. Like fullt kan man nesten ukentlig lese innlegg i avisene om hvor håpløst umoderne og kostbart det er å satse på en skinnegående løsning som navet i det fremtidige kollektivtilbudet i Bergen. Debattredaktørene tenker og gjør selvsagt som de vil, men som leser blir jeg både provosert og irritert av alle disse «forståsegpåerne». Har vi ikke annet å bruke tid og spalteplass på, eller skal vi her i byen fortsatt late som om jorden er flat – og ikke rund?

Det første byggetrinnet mellom Sentrum og Nesttun ble åpnet for trafikk i juni 2010 og deretter er Bybanen blitt forlenget til Lagunen, og i april i fjor til Flesland. Bybanen har vært helt avgjørende for endringen i folks reisevaner. I 2016 var det i Bergen kommune 62 prosent flere som benyttet kollektive transportmidler enn seks år tidligere. Like fullt er det fortsatt nesten dobbelt så mange som setter seg i bilen hver gang de har et transportbehov enn de som benytter buss, bane, tog, sykkel eller går.

Hvordan kommer transportbehovene til å arte seg i årene som kommer? I 2012 ble det laget en prognose, basert på gitte forutsetninger om blant annet befolkningsutvikling og bosetting, som sa at det totale reisebehovet i Bergensområdet vil øke med ca 37 prosent frem mot 2040. Målet for transportpolitikken er at tallet på reiser med privatbil skal holdes konstant og at hele veksten skal komme i de andre transportformene. Dette er nødvendig for at ikke bysamfunnet skal kveles av miljøfiendtlig trafikk.

Bybanen har dokumentert sin suksess blant reisende mellom Sentrum og Fana, og deres tilfredshet med tilbudet er like høy som stemmeandelen Kommunistpartiet fikk ved valgene i det tidligere Sovjet. Men suksessiv utbygging av det skinnegående tilbudet til andre bydeler er ikke bare nødvendig for å lykkes med overgangen fra bilbasert til kollektiv transport. Den er også avgjørende for at folk flest i denne byen skal kunne bo og leve slik de ønsker. På Bergenskonferansen i forrige uke ble det lagt frem en undersøkelse som viste at 60 prosent av oss vil bo i nærheten av et bybanestopp.

Bybanen er en løsning som ivaretar behovet for miljøriktig transport av en stor andel av befolkningen. Men den er også en «motor» for bygging av boliger og næringsbygg som er tilpasset de knappe arealene mellom byens stolte fjell. For den bransjen jeg selv representerer medfører derfor videre utbygging et vell av interessante oppgaver og muligheter – ikke bare med banen, men også med alt som vokser rundt den. Skinneleggingen har absolutt sin pris, men glem ikke at utbyggingen i betydelig grad finansieres med statlige midler. Hele nasjonen er med på dette løftet som gjør Bergen mer attraktiv og konkurransedyktig.

Eksemplene internasjonalt på den betydning av utbygging av skinnegående infrastruktur har for bysamfunnenes økonomiske vekst og utvikling er mange. Bybanen bidrar til en dynamikk Bergen sårt trenger – og som mange misunner oss. Så la oss heie på Bybanen!    

Les BA-saken her.