Arild Gronsdal Sammen med ledere for lokale avdelinger i Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund oppfordrer styreleder Arild Grønsdal i EBA Vestenfjelske myndighetene til å iverksette flere tiltak innenfor bygg- og anlegg i Hordaland. Dette er nødvendig for å øke aktiviteten og ivareta det organiserte arbeidslivet.

Krever økt satsing på offentlige bygg og anlegg

Publisert: 25/mai/2016

EBA Vestenfjelske har sammen med Fellesforbundets og Norsk Arbeidsmandsforbunds lokale avdelinger sendt oppfordring til regjeringen, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune om å trappe opp den offentlige satsingen på tiltak og prosjekter som kan øke aktiviteten i bygg- og anleggsbransjen i Hordaland og ivareta det organiserte arbeidslivet.

Bakgrunnen er en undersøkelse EBA Vestenfjelske har utført blant ledere i medlemsbedriftene som viser at aktivitetsnivået er fallende. I over en fjerdedel av bedriftene er det sannsynlig med permitteringer eller oppsigelser av fast ansatte frem mot utgangen av 2016. Organisasjonene er bekymret for at den usikre markedssituasjonen i tiden som kommer vil kunne få alvorlige følger for aktivitet og sysselsetting, med langsiktig negative konsekvenser for kompetansen i bedriftene.

I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen blant annet foreslått et engangstilskudd på 250 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av kommunale veier, bygg og anlegg på Sør- og Vestlandet, der tilskuddet skal fordeles til kommuner med høyere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet. EBA Vestenfjelske, Fellesforbundet, avd 747 Unionen Fagforening, og Norsk Arbeidsmandsforbund, avd 6 Vest, mener dette tiltaket ikke er tilstrekkelig for å styrke ordretilgangen til entreprenørbedriftene i området. Med bakgrunn i de positive erfaringene i forbindelse med finanskrisen oppfordres regjeringen derfor til i neste års statsbudsjett å fremskynde statlige prosjekter innen bygg og anlegg i fylker som i særlig grad rammes av økende ledighet. Organisasjonene påpeker også viktigheten av at planleggingen av store infrastruktur-prosjekter i regionen ikke stopper opp, men at disse blir forsert.

I brevet blir det vist til at det i all hovedsak er bedrifter med tilhørighet til NHO og LO som tar ansvar for fagopplæringen i bygg og anlegg. «Konkurransen om oppdragene i Hordaland er for tiden svært tøff. Dessverre er det slik at en rekke større oppdrag er tatt av bedrifter som ikke ser det som sin oppgave å ta noe samfunnsansvar, unngår organisering i arbeidsgiversystemet, og ei heller sørger for lærlinger på byggeplassene». Media City Bergen blir i denne sammenheng nevnt som et grelt eksempel.

Brevet er stilet til statsråd Monica Mæland i Nærings- og fiskeridepartementet, fylkesordfører Anne Gine Hestetun i Hordaland fylkeskommune og byrådsleder Harald Schjelderup i Bergen kommune. Du kan lese hele brevet her.