Sentralbadet Foto: Hordaland fylkeskommune

Klart for andre runde i Sentralbadet-saken

Publisert: 15/mars/2021

Torsdag denne uken skal Lagmannsretten ta stilling til om Bergen kommune gjorde feil i sin tildeling av kontrakten på ombyggingen av Sentralbadet. 

 

Sentralbadet i Bergen skal bygges om til et scenekunsthus for Carte Blanche, Norges nasjonale scene for samtidsdans og BIT Teatergarasjen. 
I tildeling av entreprisekontrakt gikk noe galt, og Consto Bergen AS, som ble innstilt som nummer to, klagde på tildelingen. I tingretten fikk de fullt medhold og i sin kjennelse i desember slo Bergen tingrett fast at Bergen kommune la til grunn feil fakta i sin evaluering av Constos tilbud. I kjennelsen skrev tingretten at «Feilen har innvirket på konkurranseutfallet». 
I kjennelsen forbød derfor Tingretten Bergen kommune å inngå kontrakt med valgte entreprenør, inntil det er rettskraftig avgjort om tildelingsbeslutningen skal settes til side, eller til tildelingen blir omgjort i favør av Consto Bergen AS. Bergen kommune anket kjennelsen og saken skal torsdag denne uken vurderes av Lagmannsretten. 

Etter at Consto vant frem i Tingretten har også Norske arkitekters landsforbund (NAL) reagert, og i januar ble det kjent at de ønsket at Bergen kommune skrotet konkurransen. NAL ba derfor kommunen om å trekke anken knyttet til entreprisekontrakten, noe de altså ikke har gjort. 

Prispåslag på 73 millioner
Bakgrunnen for saken er at fem, forhåndskvalifiserte entreprenører, leverte inn tilbud i konkurransen om ombyggingen av Sentralbadet. I evalueringen av tilbudene vektla Bergen kommune tildelingskriteriene «pris» (40 prosent), «prosjektkvalitet» (40 prosent), og «oppgaveforståelse og gjennomføringsplan» (20 prosent). 
I slutten av september kunngjorde kommunen at Constructa Entreprenør gikk seirende ut av konkurransen, med Consto på andre plass. 
Utslagsgivende i Constos disfavør var kommunens evaluering under tildelingskriteriet «Oppgaveforståelse og gjennomføringsplan». Kommunen mente å finne svakheter som forsvarte et prispåslag på 73 millioner kroner. De gitte tilbudene lå på om lag 300 millioner kroner, og det aktuelle prispåslaget utgjorde 25 prosent av Constos tilbudte pris. 

Vanskelig å forstå
Den viktigste «svakheten» i tilbudet fra Consto var at de ifølge kommunen ikke hadde skjønt forskjellen på en Samspillskontrakt og en Totalentreprise. I tillegg var ikke kommunen sikre på om Consto hadde forstått avhoppsklausulen i kontrakten, nemlig at byggherren kan avslutte prosjektet etter samspillsfasen. 
– Når tilbudene kommer fra entreprenører og prosjektledere med betydelig erfaring fra samspillsentrepriser, og det er brukt flere millioner kroner på deltakelse, er det vanskelig å forstå en slik evaluering, sier daglig leder i Consto Bergen, Arve Sande.

Direktør i EBA Vestenfjelske, Hans Martin Moxnes, vitnet i første runde i Tingretten.

– Det er slett ikke bra at så mye ressurser brukes i rettsapparatet, men i denne saken er problemstillingen svært aktuell og det er høyst forståelig at Consto går til de skrittene de har gjort. I mitt vitnemål fremhevet jeg at vurderingen under kriteriet «Oppgaveforståelse og gjennomføringsplan» fremstod nærmest som en slags ord-Lotto eller stil-retting med en uberegnelig lærer. Særlig tatt i betraktning at de entreprenørene som deltok i konkurransen er i elitesjiktet i Bergen, og at det i praksis neppe kan være stor forskjell på en oppgaveforståelse og gjennomføringsplan dem i mellom. Det er derfor spennende å følge saken og se hva utfallet blir, sier Moxnes.