EBA Vestenfjelske 23.02

Julie jubler – slapp stans i opplæringen

Publisert: 23/feb./2021

En nedstenging av byggeplassene i Bergen ville ikke bare hatt store økonomiske konsekvenser, det ville også gjort at Julie Kleiven Mjelde (19) fikk satt læretiden sin på vent. 

– Det ville vært veldig dumt. For det første ville det vært veldig kjedelig å bare sitte hjemme, men viktigst er selvsagt at hele utdanningen min hadde blitt satt på vent, sier Julie Kleiven Mjelde. 

Strenge smittevernregler
Julie er første års lærling i betongfaget og jobber hver dag på Bybanestoppet ved Haukeland, hvor Veidekke har en stor hovedentreprise. For to uker siden gjorde to Covid-19-utbrudd på byggeplasser i Bergen at kommunen vurderte å stenge ned samtlige byggeplasser, noe som ville ført til at så mange som 800 lærlinger fikk satt utdanningen sin på vent. 
– Heldigvis valgte de i stedet å innføre en streng, midlertidig, smittevernsforskrift, noe som gjør at jeg og alle andre lærlinger får fortsette opplæringen, sier Julie. 
Hun forteller at Veidekke, som er henne lærebedrift, tar smittevernet svært alvorlig. De har for eksempel innført mye strengere krav til hvor mange, og hvem, som til enhver tid kan være på byggeplassen. 
– Vi må også bruke munnbind når vi ikke klarer å overholde to-meters-regelen, i tillegg til at vi må være veldig påpasselige med renholdet. Så lenge dette gjør at jeg får fortsette læretiden min, så er dette enkle regler å forholde seg til, sier Julie. 

Regionens største opplæringsarena
Også for opplæringsleder hos Byggopp Vestland, Karl Strømsnæs, var det avgjørende at byggeplassene i Bergen ikke ble stengt ned. 
– Bare Byggopp Vestland har 150 lærlinger som hver dag får sin utdanning ute på byggeplassene i Bergen. Ved en nedstenging ville disse fått et opphold i sitt utdanningsløp, noe som ville vært veldig uheldig, sier Strømsnæs. 
Han forteller også at det er mange lærlinger som til våren skal ta fagprøve, og at det for disse er prekært å få fortsette opplæringen. 
– Vi er derfor veldig glade for at Bergen kommune lyttet til oss og valgte å holde byggeplassene åpne, under et strengt smittevernsregime, sier Strømsnæs. 
Han får uforbeholden støtte fra Jorge Alex Dahl i Fellesforbundet, som også poengterer at byggeplassene er regionens største opplæringsarena. 
– Tar vi med alle fag, så snakker vi om rundt 800 lærlinger, bare i Bergen. Byggeplassene er derfor ikke bare regionens største opplæringsarena, de er også en av de viktigste rekrutteringskanalene for en rekke ulike yrkesfag. Stengte byggeplasser ville ført til at lærlingene måtte ta igjen det tapte og dermed fikk forlenget utdanningsløpet sitt, noe som ville vært dramatisk, sier Dahl. 

Har aldri angret
Julie har nå vært i lære for å bli betongfagarbeider i vel et halvt år. Hun begynte imidlertid utdanningsløpet sitt slik mange andre jenter gjør, nemlig på helsefag. 
– Jeg valgte nok det fordi det var det mange andre jenter gjorde. Jeg fant imidlertid raskt ut at det ikke var noe for meg, og etter ett år hoppet jeg over på byggfag. Jeg stortrives og har aldri angret, sier Julie. 
Både Dahl og Strømsnæs understreker viktigheten av at flere jenter søker seg til yrkesfag. 
– Tilbakemeldingene fra jentene som velger byggfag er at de stortrives, sier Strømsnæs. 
– En mer balansert kjønnsfordeling på arbeidsplassene bidrar også til et betydelig bedre arbeidsmiljø. Jentene er derfor hjertelig velkommen til yrkesfagene, sier Dahl. 
– Mange tror at det er veldig fysisk krevende å jobbe på en byggeplass, men jeg opplever det ikke slik. Arbeidet er selvsagt fysisk, men vi har mange hjelpemidler som tar de tyngste løftene. Det er derfor ingen utfordringer jeg som jente ikke kan håndtere, sier Julie. 

Ingen som klager på lønnen
Et annen stort pluss er selvsagt at hun får betalt under utdanningen. Julie forteller at det hver måned tikker cirka 20.000 kroner inn på hennes konto.
– Det beløpet stiger en gang hvert halvår, så når jeg nærmer meg ferdigstilt utdanning, så vil beløpe være betydelig høyere. Det er derfor ingen som klager over lønnen, ler Mjelde, som forteller at hun også har svært gode utsikter til å få jobb.
– Mange som går i lære fortsetter i lærebedriften. Gjør jeg en god jobb fremover og Veidekke er fornøyde med meg, så er derfor mulighetene gode, selv om det selvsagt ikke er noen garantier, sier Mjelde.