Jentene kommer til bygg og anlegg illiustrasjon Helene Mjånes Berge gikk til topps i konkurransen om å bli «Årets lærling» i bygg- og anleggsbransjen i Hordaland og Sogn og Fjordane. Hun er betongfaglærling hos Veidekke Entreprenør i Bergen. (Foto: Marit Hommedal / EBA Vestenfjelske).

Jentene kommer i bygg og anlegg

Publisert: 17/jan./2017

Norge er på topp når det gjelder kvinners deltakelse i yrkeslivet. Også i bygg og anlegg kommer jentene nå for fullt, skriver Hans Martin Moxnes.

Norge er på topp når det gjelder kvinners deltakelse i yrkeslivet. Den revolusjonen som har skjedd på dette området de siste 50 årene har hatt langt større betydning for velstandsutviklingen enn funnene av olje og gass på norsk sokkel. Samtidig er Norge langt fra best når det gjelder yrkesmessig likestilling i arbeidslivet. Her er vi sånn midt på treet blant nasjoner det er naturlig å sammenligne oss med. Mange land er bedre enn oss, selv om noe av forklaringen på dette nettopp er å finne i den høye norske andelen kvinner i arbeidslivet.

Spissformulert kan skjevheten beskrives ved at jentene rekrutteres til helse og omsorg, offentlig sektor og deltid, mens gutta velger håndverk, privat sektor og heltid. Noen yrker rekrutterer med andre ord bare fra halvparten av befolkningen. Det er et problem både for de næringene det gjelder og for samfunnet.

I entreprenørbransjen kan vi ikke skryte på oss lang og heltemodig innsats for å legge forholdene til rette for kvinner på byggeplassene. Noen vil vel heller mene at vi er blant sinkerne i norsk arbeidsliv. Da er den gledelige meldingen at en positiv endring er på gang. For eksempel er det i Hordaland ved inngangen til 2017 i alt 151 lærlinger på kontrakt gjennom opplæringskontoret Byggopp, og av disse er 14 jenter. Dette er lærlinger som utdanner seg for å få fagbrev som tømrer, betongfagarbeider eller som byggdrifter. Går vi fem år tilbake var jenteandelen tilnærmet null.

Også i flere av de andre byggfagene blir det stadig flere jenter. «Det er ikke noe problem å være elektriker og gravid. Gutta har gått i bresjen med ølmagen sin i mange år, derfor er kjeledress helt perfekt», uttalte en kvinne som har gjort et utradisjonelt yrkesvalg - og som etter noen år fikk kul på magen. Hun hadde tilsynelatende ikke problemer med å bli akseptert, men fullt så lett har det ikke vært for alle jenter som har satset på en karriere i bygg og anlegg. Det finnes flere historier om dem som er blitt motarbeidet eller isolert av kollegaene, bare fordi de er kvinner.

Når jentene nå både ønskes, og faktisk føler seg velkommen i bygg og anlegg, har det flere årsaker. Ikke minst har det vært jobbet godt for å endre holdninger blant menn til det motsatte kjønn. Lothepus i «Fjorden Cowboys» fremstår derfor nå mest som en karikatur på hvordan tilstanden var, og ikke er, i bransjen. Dessuten er bedriftene er blitt flinkere til å legge de praktiske forholdene til rette for at begge kjønn skal kunne fungere og trives på byggeplassene. Ofte er det ikke mer enn et forheng som skal til for at kvinner skal oppleve garderobeforholdene som tilfredsstillende.

En tredje viktig faktor er at bedrifter som satser på å utdanne jenter til fagarbeidere også erfarer at de får medarbeidere som er dyktige og motiverte for å skape seg en karriere i bygg og anlegg. I desember ble «Årets lærling» i entreprenørbedriftene i Hordaland og Sogn og Fjordane kåret, og to av de fem som nådde helt til topps, og som fikk premie og diplom av fylkesordfører Anne Gine Hestetun, var jenter. Ekstra moro var det at den bredt sammensatte juryen for første gang kunne løfte frem en jente, 19 år gamle Helene Mjånes Berge fra Bergen, som vinner. Hun er betongfaglærling hos Veidekke Entreprenør og jobber med portalbygging på det store E39-prosjektet mellom Svegatjørn og Rådal. Helene har gått TAF-linjen på Knarvik vidaregåande skule, og har planer om å søke ingeniørutdanning på NTNU når hun har tatt fagbrev til sommeren. «Hun er et forbilde for de andre lærlingene både faglig og sosialt», var den attesten hennes arbeidsgiver sendte til juryen. Også den andre jenten som ble premiert i «Årets lærling», Annette Skåltveit Aakre fra Voss, satser på betongfaget, og har læreplass hos NCC i Bergen.

Innen 1. mars må alle som skal begynne på videregående skole til høsten ha gjort sine valg. I Hordaland har det de siste to årene vært en sterk vekst i søkningen til bygg- og anleggsteknikk. Mange unge, med støtte fra foreldre og rådgivere på ungdomsskolen, ser at dette er et fagområde samfunnet alltid har behov for – og som derfor både er et trygt og godt valg. Bygg og anlegg er nå landets største bransje målt som andel av brutto nasjonalprodukt (BNP), og veksten vil fortsette. De store samferdselsprosjektene som skal realiseres i vår region er bare et eksempel på oppgaver som venter i årene som kommer. Utviklings- og karrieremulighetene for dyktige fagarbeidere er store – ikke bare for gutter. «Årets lærling» viser vei for jentene!  

Les saken her!