Edagen Den første «Entreprisedagen i Vest» ble arrangert i 2016. Årets konferanse holdes torsdag 4. mai på Radisson Blu Hotel Bryggen.

Innholdsrik Entreprisedag i Vest

Publisert: 07/april/2017

Torsdag 4. mai går «Entreprisedagen i Vest» av stabelen for andre gang. Arrangørene har satt sammen et innholdsrikt og spennende program. Blant foredragsholderne er Tore Thorstensen, tidligere styreleder i AF Gruppen og nå styreleder i fremgangsrike Vestlandsentreprenøren.

«Entreprisedagen i Vest» er en halvdags konferanse som arrangeres av Byggenæringens Landsforening (BNL), advokatfirmaene Kluge og SANDS (tidligere SteenstrupStordrange) og Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA), i samarbeid med Entrepriserettsforeningen i Bergen. I 2016 samlet konferansen nær hundre deltakere.

Tittelen på Tore Thorstensens foredrag er «Hvor er verdiene i byggebransjen?», som alene bør få alle aktører med interesse og nese for verdiskaping til å gå mann av huse til møtesalen på Radisson Blu Bryggen i Bergen.

Arbeidslivsmodell under press
Interessant blir også paneldebatten på konferansen der temaet er om det er mulig å beholde den nordiske arbeidslivsmodellen i byggebransjen. De som er utfordret til å gi svar på dette spørsmålet er administrerende direktør i Veidekke Entreprenør, Dag Andresen, administrerende direktør i EBA, Kari Sandberg, styremedlem i J. H. Nævdal Bygg, Harald Nævdal, og leder i Unionen fagforening (Fellesforbundet) og LO i Bergen og omland, Mads Wiik Kleven.

Juridiske problemstillinger
Ingen entreprisedag uten at viktige juridiske problemstillinger blir belyst. Jurist og partner i Inventura, Harald Alfsen, skal redegjøre for erfaringer man så langt kan trekke som følge av ny lærlingeklausul for offentlige anskaffelser. Advokat Sunniva N. Sandvold i Kluge er spesialist på arbeidsrett og tittelen på hennes presentasjon er «Kortvarig bekjentskap eller langvarig forhold?». Til slutt i denne bolken vil advokat Alf Johan Knag i SANDS gå nærmere inn på nye kontraktsmodeller med innfallsvinkelen «Same shit – new wrapping!?».

«Pass på penga – igjen!»
Temaet for presentasjonen til advokat Harald Kobbe i Kluge på fjorårets konferanse var kostnader i forbindelse med tvistesaker innen bygg og anlegg. Temaet er dessverre ikke blitt mindre aktuelt i året som har gått. Tittelen på hans foredrag er derfor «Pass på penga – igjen!».

Programleder for «Entreprisedagen i Vest» er direktør Hans Martin Moxnes i EBA Vestenfjelske. Den nye styrelederen i foreningen, administrerende direktør Per Christian Stoltz i Stoltz Entreprenør, skal avrunde konferansen, før deltakerne kan nyte tapas med tilbehør.

Påmelding til «Entreprisedagen i Vest» sendes snarest og senest innen tirsdag 25. april i e-post til torhild.holgersen@ebav.no. Deltakeravgiften er kr. 1.600.