VBA 2017 oppsummert EBA Vestenfjelske Det var ca. 200 deltagere på Vestlandske Bygg- og Anleggsdag torsdag 28. oktober på Radison Radisson Blu i Bergen. Forsamlingen bestod blant annet av byggherrer, entreprenører, arkitekter, rådgivere, advokater og leverandører. Foto: Ole Dale fra Byggindustrien

Høyt nivå på Vestlandske bygg- og anleggsdag

Publisert: 31/okt./2017

Rettsakene i ADO arena-utbygningen, digitalisering i byggebransjen og fremtidens arkitektur i Bergen var blant temaene på årets konferanse. - Det var et høyt faglig nivå på foredragene, fortalte direktør i EBA Vestenfjelske, Hans Martin Moxnes. Les oppsummering av programmet her.

Konstituert fylkesordfører – rekruttering i byggebransjen
Fylkesordfører Pål Kårbø innledet konferansen og fortalte at fylket ønsker tett dialog med bygg- og anleggsbransjen. Han fortalte at dette vil bidra til at utdanningssektoren bedre tilpasser seg bedriftenes rekrutteringsbehov. Kårbø uttrykte bekymring over lav gjennomføringsgrad innen fagbrev.

Direktør i Byggenæringens Landsforening - byggebransjen må bli voksen
Jon Sandnes utfordret forsamlingen med sitt syn på «barnesykdommer» i en moden bygg- og anleggsbransje. Han trakk frem at bransjen må bli tydeligere ovenfor politikere og kreve like konkurransevilkår i Norge for å bevare lokale bedrifter. Sandnes snakket også om forbedring av måleverktøy for energibesparing i bygg, digitalisering av arbeidsprosesser, økning av fagarbeidergraden i bransjen og tiltak for styrking av bransjeseriøsteten.

Presentasjonen finner du her

Sandnes2


Partner i Prognosesenteret –  vekst i bygg- og anleggsnæringen
Bjørn Erik Øye presenterte prognoser som tilsier vekst innen både bygg og i enda større grad anlegg – både på Vestlandet og i resten av landet. Han trakk frem at media ofte skaper et misvisende bilde av statistikk og boligutviklingen. Øye viste til flere positive faktorer bak prognosene, blant annet; god utvikling i norsk økonomi, rekordhøye offentlige investeringer, mange nye kontorbyggprosjekter, begrenset hemmende effekt av nye boligforskrifter og positive forventinger i markedet til boligkjøp og privatøkonomi. Øye ble utfordret på å vurdere om lønnsomheten i byggebransjen er for høy. Prognosesenterets funn tilsier derimot at lønnsomheten kan være for lav. Øye påpeker at store transaksjoner og byggherrer gir gode muligheter for ulovligheter.

Partner og advokat i SANDS – Dommene i ADO prosjektet
Byggingen av ADO arena har blitt omtalt som et skandaleprosjekt med budsjettsprekk, konstruksjonsfeil og bygningsforsinkelser som førte til fire juridiske domfellelser. Alf Johan Knag gjennomgikk alle sakene mellom byggherren (Bergen kommune/Hordaland Fylkeskommune) og leverandører (NCC Construction, Veidekke Entreprenør, Nævdal Bygg og KHR Arkitekter).  Det ble fremhevet at vanskelige grunnforhold, mangelfull prosjektering, kulturforskjeller blant utenlandske aktører, ringvirkninger av prosjektforsinkelser og koordineringsproblemer, kan være viktige årsaker til budsjettsprekken. Knag stilte spørsmål om valget av entreprisemodell kan være en del av den overordnede forklaringen. Bergen kommune og Hordaland Fylkeskommune bør kanskje ta stilling til bruk av totalentrepriser i slike store byggprosjekter fremfor delentrepenører, nevnte Knag.

Presentasjonen finner du her

Alf4


Kommentarer til ADO-dommene:
Tor Harald Nævdal, eier av Nævdal Bygg, og Ingmar Austevoll, regional direktør i Veidekke Entreprenør, presenterte sine syn på saken. Begge parter opplevde dette som en svært ubehagelig og belastende prosess. De rettet også kritikk mot byggherren og var delvis uenig i resultatet av rettsbehandlingen. Svein Å. Valen, partner og advokat i Thommesen, ga en juridisk vurdering av prosessen på vegne av Bergen kommune og Hordaland Fylkeskommune.  Han understreket at NCC, Veidekke og Nævdal hadde voldgiftsbehandling av saken som fratok dem ankemuligheter. Videre påpekt han at det er et tankekors at de totale saksomkostningene er høyere enn summene som ble utbetalt i dommene. 

Arkitekturhistorier – Ny arkitektur i Bergen
Ulf Grønvold delte sine tanker om arkitekturen til Mathallen, ADO arena og kunst- og designhøyskolen i Bergen. Han påpekte at disse bygningene gjenspeiler en trend med såkalte signalbygg. Bygningene skal skille seg ut, men det kan fort bli så mange signalbygg at ingen blir originale, ifølge Grønvold. Han hevdet at slike bygg gjerne har et utsidedesign som går på bekostning av innvendig funksjonalitet. De spiller ofte heller ikke på lag med omgivelsene. Han uttrykte bekymring over at det er mange utenlandske arkitekter som deltar i arkitekturkonkurranser i Norge. – Våre skandinaviske naboer slipper ikke norske aktører til på tilsvarende måte, sa Grønvold.

Presentasjonen finner du her

P1010570

 

Filosof – blikk på byggebransjen 
Einar Øverenget delte sine tanker om rekruttering til byggebransjen og verdien av fysisk arbeid. Han åpnet foredraget med å fortelle om en slektning som byttet jobb fra forskallingssnekker til revisor. – Han var forberedt på å slutte å bruke hendene, men ble fortvilet da han oppdaget at han ikke brukte hode i den nye jobben, fortalte Øverenget spøkefullt.  Øverenget snakket videre om sammenhengen mellom tenkearbeid og fysisk arbeid. Han fortalte at samfunnet i flere generasjoner har verdsett jobber som kun krever at man bruker hode. Det er viktig for bransjerekrutteringen å bryte dette rigide tankesettet, ifølge Øverenget.

Manager i Avo Consulting – digitalisering i byggebransjen
Preben Høeg Hafsaas fortalte om det tette samspillet mellom digitalisering og forretningsutvikling. Han sa at digitalisering er et verktøy som åpner opp nye driftsmuligheter på linje med hammere og gravemaskiner. I bunn er det uansett samarbeid mellom mennesker og teknologi. Hafsaas understrekte at de årlige teknologiendringene ikke er så store for byggebransjen, men at akkumulert over en tiårsperiode er forandringene store. – Innovasjon og digitalisering må integreres i selskapsstrategien og ikke være en sideaktivitet. Alt som lanserer må ikke være perfekt, men godt nok.  Den beste måten å utvikle ny teknologi er å prøve det ut fortløpende, fortalte Hafssa.

Preben2


Byggebørsen – nye prosjekter for Forsvarsbygg, Bergen kommune og Statens Veivesen

Øyvind Haaland, regionalsjef i Statens Veivesen, åpnet byggebørsen og fortalte at deres
hel- og delfinansierte og bundende prosjekter i 2017 blir på ca. 53,7 milliarder kroner i Vest. Om lag 38 prosent av Statens Veivesens store prosjekt og skredsikringsprosjekt er i vest. – Vi må lære av ADO arena-prosjektet. Slike feil vil koste enormt på alle de store prosjekter i Vest fremover, eksempelvis nye E16-veien, fortalte Haaland.

Presentasjonen finner du her

Bjørn Tore Rognstad, seksjonssjef i Forsvarsbygg, fortalte om organisasjonens nye store bygg- og anleggsprosjekter. Investeringene er i stor grad tilknyttet oppgradering av infrastruktur på Haakonsvern som følge av nye ubåter. Totalt skal Forsvarsbygg i Vest investere 3,2 milliarder kroner på bygg og anleggsprosjekter frem mot 2022.

Presentasjonen finner du her

Jarle Kvalvik, utbygningsdirektør i Bergen Kommune, fortalte om kommunens fremtidige prosjekter, deriblant rehabilitering av Det Hanseatiske museum, Rådhuset (utvendig), og Nordnes skole. Kommunen skal også lage nybygg og delvis rekonstruere blant annet Kronstad skole og Holen skole.  – Det skjer ufattelig mye fremover, avsluttet Kvalvik. 

Presentasjonen finner du her