styret eba vestenfjelske Styret i EBA, Vestenfjelske avdeling, ble gjenvalgt på årsmøtet. Fra venstre Rune Karlsen, Arild Grønsdal (leder), Ingmar Austevoll, Inger Kristin Ulveseth og Per Christian Stoltz (nestleder). Varamedlem Hans Skorpen var ikke tilstede.

God fart i EBA Vestenfjelske

Publisert: 14/mars/2016

EBA, Vestenfjelske avdeling, avholdt årsmøte fredag 11. mars på Solstrand Hotel & Bad i Os. Foreningens årsmelding forteller at 2015 var et år med rekordhøy aktivitet. Årsmøtet gjenvalgte styreleder Arild Grønsdal og resten av styret.

Antallet medlemsbedrifter i EBA Vestenfjelske var 68 ved utgangen av 2015. Disse har til sammen ca 7.000 ansatte og en omsetning på 11,5 milliarder kroner. Antallet opplæringsbedrifter tilsluttet Byggopp i Hordaland og Sogn og Fjordane er 220. Opplæringskontorene hadde ved årsskiftet kontrakt med i alt 314 lærlinger, som er rekord.

EBA Vestenfjelske avholdt seks medlemsmøter med faglig og sosialt program i 2015 med totalt 232 deltakere. Foreningen arrangerte 20 kurs for ansatte i bedriftene med totalt 270 deltakere.

EBA Vestenfjelske og Byggopp har totalt 10 ansatte på kontorene i Bergen og i Førde. Samlet omsetning i 2015 var ca 17 millioner kroner og overskuddet ble 1,6 millioner kroner.

- Alle måleindikatorer for foreningens aktivitet i 2015 viste rekordtall, med et unntak, opplyste direktør Hans Martin Moxnes. Unntaket var kursvirksomhet i Sogn og Fjordane der planlagte kurs måtte avlyses på grunn av lav påmelding.

Gjenvalgt over hele linjen

EBA Vestenfjelske preges av stabilitet og høyt engasjement i foreningens styrende organer. Hele styret ble gjenvalgt på årsmøtet. Styret har følgende sammensetning:

Styreleder: Arild Grønsdal, Sjøentreprenøren
Nestleder: Per Christian Stoltz, Stoltz Entreprenør
Medlem: Ingmar Austevoll, Veidekke
Medlem: Inger Kristin Ulveseth, Brødrene Ulveseth
Medlem: Rune Karlsen, Veidekke Entreprenør, Sogn (styreleder i EBA Sogn og Fjordane)
Varamedlem: Hans Skorpen, LAB Entreprenør

Også ved valgene til råd og utvalg ble det gjenvalg.

Medlem til byggebransjens faglig juridiske råd:

Erlend Bygnes, Veidekke Entreprenør

Forsikringsutvalg:

Leder: Jan Tore Gjervik, Stoltz Entreprenør
Medlem: Steinar Norheim, LAB Entreprenør
Medlem: Ludvik Solvang, Allbygg
EBA Vestenfjelskes årsberetning 2015 blir publisert på ebavest.no