Styret i EBA Vestenfjelske2 Styret i EBA, Vestenfjelske avdeling, som ble gjenvalgt på årsmøtet i helgen. Fra venstre Ingmar Austevoll, Rune Karlsen, Arne Kleivdal, Inger Kristin Ulveseth (nestleder), Per Christian Stoltz (leder) og Hans Skorpen. (Foto: EBA Vestenfjelske).

Gjenvalg i EBA Vestenfjelske

Publisert: 19/mars/2018

For EBA Vestenfjelske var 2017 et aktivt og fremgangsrikt år. På årsmøtet i helgen ble hele styret i foreningen, som ledes av Per Christian Stoltz, gjenvalgt.

Årsmøtet i EBA Vestenfjelske ble som vanlig avholdt på Solstrand Fjord Hotel i Os, og oppslutningen fra medlemsbedriftene var god. I forkant av årsmøtet i foreningen og i Byggopp Hordaland ble det gjennomført et faglig program med stor spennvidde i temaene.

Advokat og partner i SANDS, Alf Johan Knag, redegjorde for den økte risikoen for utbedrings- og erstatningsansvar for entreprenørene som følge av klimaendringer og større nedbørsmengder. Han fokuserte på i hvilken grad byggherrer og entreprenører kan regne med at offentlige avløp håndterer den økte belastningen, og hvem som må ta regningen for skadene som følger når vannet flommer feil vei. Konklusjonen var at ved totalentrepriser vil entreprenørenes risiko og ansvar være betydelig.

Kommunikasjonsrådgiverne Hans Wilhelm Gullestad og Krishan Totland fra NOR PR presenterte en analyse av mediedekningen til EBA Vestenfjelske og Byggopp i vest i tradisjonelle nyhetsmedier og i sosiale medier. Foreningen har i de senere år fått betydelig oppmerksomhet om sine saker og utspill, ikke minst knyttet til rekruttering og fagopplæring. Muligheten for å nå frem til enda flere både i og utenfor bransjen er stort ved enda større satsing på produksjon av godt innhold og teknisk oppdaterte publiseringsløsninger.

Hordfast binder Vestlandet sammen

Daglig leder i Hordfast AS, tidligere stortingsrepresentant Øyvind Halleraker, ga forsamlingen et godt innblikk i planene for ferjefri E39 mellom Stord og Bergen. Rogfast er påbegynt og målet er at arbeidet med Hordfast kan startes i 2021. Dermed vil målet om ferjefritt og fire felts veisamband mellom Bergen og Stavanger kunne bli innfridd i 2027. – Reisetiden mellom de to byene blir da 120 minutter, som er 2,5 time mindre enn i dag, opplyste Halleraker.

På den faglige delen av årsmøtemenyen stod også en presentasjon av block-chain teknologi og kryptovaluta som senior manager Bård Strøm i PwC Consulting tok seg av, før Byggopp-trioen Jonny Olsen, Karl A. Strømsnæs og Kim Botnevik entret scenen i knall oransje hettegensere. Temaet for denne presentasjonen var rekruttering til bransjen. Hovedbudskapet var at den som kan gjøre mest for å skape interesse for bygg og anleggsbransjen er den ungdommen som jobber som lærling i ett av fagene, og som formidler sine inntrykk og opplevelser til venner og bekjente. Dette understreker betydningen av at bedriftene tilrettelegger og gjennomfører opplæringen på en måte som skaper utvikling og trivsel hos den enkelte.

Hele styret gjenvalgt

Årsmøtene i Byggopp Hordaland og i EBA Vestenfjelske forløp uten dramatikk. Til begge årsmøter var det utarbeidet fyldige beretninger. Årsmeldingen til Byggopp Hordaland kan leses her; http://hordaland.byggopp.no/dokumenter-2/arsmeldinger/
Valgkomiteen med Marie Therese Haukeland i spissen hadde ingen vanskelig jobb. Den foreslo gjenvalgt over hele linjen, noe årsmøtet sluttet seg til. Det innebærer at styret i EBA Vestenfjelske har følgende medlemmer: Styreleder: Per Christian Stoltz, Stoltz Entreprenør Nestleder: Inger Kristin Ulveseth, Brødr. Ulveseth

Styremedlemmer: Ingmar Austevoll, Veidekke, Hans Skorpen, LAB Entreprenør og Rune Karlsen, Veidekke (styreleder i EBA Vestenfjelske, avdeling Sogn og Fjordane).

Varamedlem: Arne Kleivdal, Betonmast Bergen

Per Christian Stoltz ble også gjenvalgt som leder i styret i Byggopp Hordaland, og Inger Kristin Ulveseth som nestleder. Gjenvalgt til dette styret ble også Jørgen Marthinussen, NCC Norge, Arnt Rune Andreassen, Entreprenør Magnar Sivertsen, og Martha Brandvik, Engelsen Bygg. Norsk Arbeidsmandsforbund har valgt Kjell Fossmark som deres representant i styret i Byggopp Hordaland og tilsvarende er Fellesforbundet / Unionen Fagforening representert med Mads Wiik Kleven.