forsidebilde VBA2018

Foredragene fra VBA 2018

Publisert: 13/nov./2018

Klikk her for å se presentasjonene fra Vestlandske Bygg- og Anleggsdag 2018!

Jon Sandnes, adm.dir. i Byggenæringens Landsforening
Endring , endring, endring. Bygg- og anleggsbransjen i endring! 

Bjørn Erik Øye, partner Prognosesenteret
Ny fest i vest?

Heidi Wolden, konsernsjef Kruse Smith
På landjorda - fra offshore til fastlandet 

Mikkel Nielsen, direktør for digitalisering Veidekke Eiendom
Alt skal digitaliseres - hva pokker gjør vi? 
Les om foredraget på Bygg.no

Tommy Johansen, fylkesdirektør NAV Hordaland
Snart uten ledig arbeidskraft? – Arbeidskraftreserven 1994-2018 

Maria Molden, Byarkitekt Bergen
Byutvikling uten arkitektur? 

Thomas Lidsheim, partner BDO Rådgivning
Byggebørsen med bransjeanalyse - Viktige utviklingstrekk og bransjens forventninger til fremtiden