Jonny Olsen Opplæringsleder Jonny Olsen i Byggopp Hordaland gleder seg over gode søkertall til Bygg og anleggsteknikk.

Flere søker bygg og anlegg i Hordaland

Publisert: 09/mars/2018

Søkertallene til videregående opplæring i Hordaland viser fortsatt positiv utvikling for bygg og anleggsteknikk. I år er det 514 elever som har Vg1 Bygg og anleggsteknikk som sitt første valg, mot 502 i 2017. 

Hordaland fylkeskommune har offentliggjort tall for søknader om videregående opplæring for søkere med ungdomsrett, se https://www.hordaland.no/nn-NO/nyheitsarkiv/2018/fleire-sokjer-offentlege-skular-i-hordaland/ Her fremgår det at det av totalt 7.400 søkere til Vg1 i skoleåret 2018/2019 ønsker 514 seg utdanning innen Bygg og anleggsteknikk. Fylkeskommunen opplyser at det er 426 plasser tilgjengelige på denne studieretningen i 2018. I de senere årene har man imidlertid utvidet antallet studieplasser, slik at alle som ønsker denne opplæringen i praksis har fått plass.

Også til Vg2 Bygg og anleggsteknikk viser søkertallene økning. Mens det i 2017 var 389 søkere har dette tallet i år økt til 415.

Målrettet innsats gir resultater

- Overordnet viser dette at det arbeidet som legges ned for å stimulere interessen for bygg og anlegg blant ungdomsskoleelever gir resultater, sier opplæringsleder Jonny Olsen i Byggopp Hordaland. – Vi har satset målrettet med besøk på skolene og på utdanningsmesser, og i forhold til rådgiverne, med informasjon om de mulighetene som byr seg ved å satse på utdanning innen bygg og anlegg. Vi har også arrangert besøk i bedriftene, slik at ungdommene får et realistisk inntrykk av hva yrket innebærer. At vi også har kunnet informere om svært gode muligheter for læreplass etter fullført skolegang har avgjort bidratt positivt til økt interesse for våre fag. I år viser søkertallene for elektrofag i Hordaland en markert nedgang, og det skyldes nok i hovedsak at mange har fått med seg at det er vanskelig å få læreplass i dette faget.

Jonny Olsen fremholder at det i tillegg til søkere med ungdomsrett også er et betydelig antall uten denne retten som søker utdanning innen Bygg og anleggsteknikk. I 2016 var det eksempelvis 498 søkere til studieretningen på VG1 med ungdomsrett, mens det var 533 som startet på utdanningen dette skoleåret.

Fortsatt utfordringer i betongfaget

Selv om søkertallene både til VG1 og VG2 for Bygg og anleggsteknikk samlet viser god fremgang, er rekruttering av elever til opplæring i betongfaget fortsatt en stor utfordring. I følge Jonny Olsen er det blant VG2-søkerne kun 21 elever i Hordaland som har dette faget som sitt primære valg det kommende skoleåret, fire flere enn i 2017.

- Den svake tilgangen på betongfag-elever fra videregående skole har entreprenørene delvis klart å kompensere ved en betydelig økning i inntak av lærlinger som ikke følger det tradisjonelle 2 + 2-løpet, sier Jonny Olsen. – I 2017 skrev Byggopp Hordaland 80 nye lærekontrakter i betongfaget. Samarbeid mellom skole og bedrift, som er et satsingsområde for fylkeskommunen, har her gitt gode resultater. Både skolene og bedriftene er blitt mye flinkere til å bruke faget Yrkesfaglig Fordypning. Dette gir elevene mulighet til å prøve forskjellige fag, og dette har betongfaget vunnet stort på.

Stor interesse for TAF-Byggfag

På Knarvik vidaregåande skule blir det tilbudt opplæring på TAF (Tekniske og Allmenne fag) i samarbeid med næringslivet og offentlige virksomheter, der elevene etter fire års utdanning oppnår dobbel kvalifikasjon; både fagbrev og studiekompetanse med fordypning i matematikk og fysikk.

I år er det 34 elever som har søkt TAF-Byggfag, men under halvparten av disse får plass. Pedagogisk leder Bjørn Brekkan opplyser at det i inneværende skoleår ble tatt inn 16 elever, mens klassen normalt består av 12 – 14 elever.

- Hvor mange elever som får begynne på TAF-Byggfag i det kommende skoleåret er ikke bestemt. Her er vi avhengige av at bedriftene melder inn sitt behov for TAF-lærlinger. Vi sendte ut en forespørsel i januar, men har så langt fått få svar. Jeg oppfordrer derfor bedrifter som ønsker å knytte til seg TAF-elever om snarest å ta kontakt, sier Brekkan.

Les også om saken på bygg.no