Elevande bygde firda3

Elevar i Sogn og Fjordane byggjer småhus

Publisert: 12/juni/2018

Byggopp Sogn og Fjordane har i juni starta eit nytt prosjekt for å auke interessa for bygg og anlegg mellom elevar i 9. klasse på ungdomsskulane i fylket.

- Elevane får over to dagar ei innføring i kva som må til for å byggje eit hus, med praktisk trening i å setje opp reisverk og kledning. Først ute med dette var Byggopp Oslo, og vi er dei ei stor takk skyldig for at dei har delt kunnskapen dei har opparbeida med oss. Det har gjort prosjektet lett å sette i gang. fortel leiar for opplæringskontoret, Nils Arne Ødegård.

Starten på «Småhusprosjektet» i Naustdal kommune fekk onsdag 6. juni god omtale i avisa Firda.  Se saken her