Hans Martin Moxnes Det gar likar no eba

«Det går likar no»

Publisert: 08/aug./2017

Arbeidet for seriøsitet i byggebransjen og økt rekruttering går fremover og gir resultater, skriver Hans Martin Moxnes.

«Det går likar no». Tittelen på DDE-klassikeren fra 1996 er på flere måter betegnende for holdningene til og viljen til satsing på yrkesfag. Samfunnet er helt avhengig av at det utdannes kompetente fagarbeidere i en rekke ulike disipliner. Bare for byggenæringen har Fafo beregnet et behov for ca 10.000 nye medarbeidere hvert år frem mot 2020, fordelt med ca 8.500 fagarbeidere og håndverkere, og ca. 1.500 ingeniører, sivilingeniører og fagskoleingeniører. Dette forutsetter at det blir satset mye og bredt både på elever og lærere.

Etter mange år med fallende rekruttering til videregående opplæring i bygg- og anleggsfagene har denne trenden snudd både nasjonalt og lokalt. Mens det i Hordaland i 2014 var 385 elever som hadde VG1 Bygg- og Anleggsteknikk som sitt primære utdanningsvalg, hadde dette tallet i år økt til 502, det vil si en vekst på 30 prosent – til tross for en viss reduksjon i størrelsen på ungdomskullene. Ekstra gledelig ved årets opptak var den markante økningen søkningen til VG2, noe som kan indikere at den nye fraværsbestemmelsen i videregående skole allerede begynner å få effekt.

Når ungdom i økende grad søker utdanning i bygg og anlegg har dette flere årsaker. Lokalt har olje-«bremsen» åpenbart hatt betydning. Som følge av at utsiktene til lærlingeplass og jobb i den tidligere så lukrative oljenæringen er blitt kraftig begrenset, er det blitt mer attraktivt å satse på en fremtid i en spennende vekstnæring på land. Både entreprenørene og de mindre håndverksfirmaene gjør en kjempejobb for å tilby dem som fullfører den teoretiske utdannelsen praktisk opplæring i sine bedrifter. Med fagbrev i hånden vil en 20-åring som for eksempel har utdannet seg i betongfaget kunne tjene 500.000 kroner. Tar han eller hun jobb på et anlegg kan årslønnen med diverse tillegg komme opp i 750.000 kroner. For ungdommen er det også et pluss å vite at mulighetene for å kunne gå videre med teknisk fagskole og ingeniørutdannelse er svært gode. (Ved det nye byggingeniørstudiet i Førde som EBA sammen bl.a. Maskinentreprenørenes forening har fått i gang i et strålende samarbeid med høyskolen og lokale krefter, er også Y-vegen åpen, dvs. at kan komme inn uten studiespesialiserende på vgs.)

Fremgangen for rekrutteringen til bygg og anlegg er imidlertid ikke bare konjunkturbestemt. Organisasjonene i arbeidslivet har i samarbeid med myndighetene jobbet målrettet for å styrke seriøsiteten i bransjen. Det er et lerret som det vil ta lang tid å bleke, men resultatene fra kampen mot ulike former for arbeidsmiljøkriminalitet viser at det nytter. Regjeringen har også tatt et viktig grep ved å fastsette minstekrav til bruk av lærlinger og fagarbeidere for å delta i konkurranser om offentlige oppdrag. I byer som Bergen og Oslo gjelder særskilte bestemmelser som ytterligere forsterker kravene til seriøsitet og kompetanse blant sine leverandører. 

Likeså viktig som kvantitativ vekst i rekrutteringen til landets største distriktsnæring og nest største fastlandsnæring, er kvaliteten på utdanningen som tilbys. Entreprenørene har lenge pekt på behovet for et kompetansemessig løft blant elevene som søker lærlingeplass. Tiden har på sett og vis i for lang tid stått stille på mange videregående skoler. Dette er den viktigste årsaken til at EBA Vestenfjelske for to år siden søkte om å etablere vår egen yrkesskole i Bergen, som supplement til det offentlige tilbudet. Med den tillatelsen Kunnskapsdepartementet i mai ga til oppstart av YBA har vi fått mulighet til å bidra til nytenkning og modernisering av den utdanningen i våre prioriterte fag, spesielt betongfaget.

Heldigvis står ikke byggenæringen alene om å etterlyse satsing på økt kvalitet i opplæringen i yrkesfag. Denne erkjennelsen preger nemlig de utdanningspolitiske budskapene fra praktisk talt alle partier, og indikerer helt nødvendige forbedringer og reformer – uansett hvem som får regjeringsmakt etter valget i september. Det går likar no!

Les artikkelen her: