Arets laerling 2017 Martin Aadland Vad og Sindre Refvik Martin Aadland Vad (18) frå Stord og Sindre Refvik (19) fra Vågsøy delte førsteplassen i konkurransen om å verte «Årets lærling» i bygg- og anleggsbransjen på Vestlandet i 2017. (Foto: EBA Vestenfjelske).

Delte æren som «Årets lærling» i vest

Publisert: 27/nov./2017

Martin Aadland Vad (19) fra Stord og Sindre Refvik (19) fra Refvik i Vågsøy er begge kåret til «Årets lærling» i bygg- og anleggsbransjen på Vestlandet. Martin er tømrerlærling i Engelsen Bygg, og Sindre er tømrerlærling i UNU.

Premien til vinnerne på 10.000 kroner og et diplom ble overrakt av fagopplæringssjef Torbjørn Mjelstad i Hordaland fylkeskommune på et arrangement i regi av Entreprenørforeningen Bygg – Anlegg, Vestenfjelske avdeling. De to vant foran Anja Hodneland Gjertsen (19) fra Frekhaug i Meland og Line Utkilen (19) fra Arna i Bergen, som delte andreplassen. Anja utdanner seg i betongfaget i NCC Norge og Line i tømrerfaget hos Skanska Norge.

Martin Aadland Vad startet læretiden hos Engelsen Bygg høsten 2016. Han gikk to-årig byggfagutdanning på Stord vidaregåande skule og skal avlegge fagprøve i juni. Sindre Refvik var elev på Vågsøy vidaregåande skule og startet læretiden i UNU i fjor høst. Også han skal ta fagprøven til sommeren.

Det er bedriftene som nominerer sine beste kandidater til konkurransen om å bli «Årets lærling», og de gir en vurdering av den enkeltes faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper.

En mønsterlærling
I Engelsen Bygg ble de imponert over Martin allerede da de leste søknaden om læreplass: «Eg er praktisk anlagt og ser mange moglegheiter i arbeidsoppgåvene eller eit problem om det skulle oppstå. Men eg har og sterke teoretiske evnar, som gjer meg i stand til å planlegge og gjennomføre på ein tilfredsstillande måte.» Dette har vist seg å stemme. Han har ikke hatt fravær, og viser klar fremgang både i faget og i sin personlige utvikling. I det meste av læretiden har han jobbet med bygging av en ny stasjon for vannverket i Stord kommune.

- Martin er en mønsterlærling, sier daglig leder Roald Urnes i Engelsen Bygg. - Vi er glade for at det finnes slike flotte ungdommer som velger yrkesfag. Disse skal bygge Norge videre og opprettholde tømrerfaget som et godt valg for ungdom som skal ut i lære.

Kan nå langt
Også Sindre Refvik får svært gode skussmål av sin arbeidsgiver. – Han er en av de beste lærlingene vi har hatt, sier prosjektleder og medeier i UNU, Kent Rune Bugjerde. – Sindre kombinerer en genuin interesse for tømrerfaget med gode sosiale ferdigheter. Han har sterkt fokus på HMS og forebygging av skader, og er sterk på dokumentasjon. Han er en lærling som kan nå langt uansett hvilken vei han velger videre.

I læretiden jobber Sindre i prosjekter med tilbygg og rehabilitering. – Å bli «Årets lærling» gjør meg både stolt og glad, sier Sindre. Målet hans er å gå videre på teknisk fagskole eller ta høyskoleutdanning for å bli ingeniør.

Best blant over 300 lærlinger i bygg og anlegg
Kåringen av «Årets lærling» er gjort blant vel 300 lærlinger i entreprenørbransjen i Hordaland og Sogn og Fjordane. En jury bestående av representanter for Byggopp i Hordaland og Sogn og Fjordane, fagopplæringskontoret i Hordaland fylkeskommune og Fellesforbundet foretar den endelige bedømmelsen av bedriftenes kandidater.

På delt andreplass kom betongfaglærlingen Anja Hodneland Gjertsen og tømrerlærlingen Line Utkilen. De går begge på TAF-linjen på Knarvik vidaregåande skule. Etter fagprøven, som begge skal ta til sommeren, vil de både ha generell studiekompetanse og svennebrev i sine fag. Anja jobber for tiden på et broprosjekt på Skjold i Bergen, mens Line får sin praktiske opplæring med bygging av leiligheter på Råstølen. De vurderer begge å gå videre med skolegang for å bli ingeniør. Premien for andreplass i «Årets lærling» var et diplom og 5.000 kroner.

Arets laerling 2017

 Martin Aadland Vad (18) frå Stord og Sindre Refvik (19) fra Vågsøy delte førsteplassen i konkurransen om å verte «Årets lærling» i bygg- og anleggsbransjen på Vestlandet i 2017. (Foto: EBA Vestenfjelske).

Rollemodeller
- Vinnerne i «Årets lærling» 2017 har i tillegg til å lære seg sine fag også tatt del i informasjonsaktiviteter på skolene for å fortelle om hva fagutdannelsen innebærer. De er fremragende rollemodeller, sier opplæringsleder Nils Arne Ødegård i Byggopp Sogn og Fjordane.

 Byggopp tilrettelegger for opplæring innen bygg- og anleggsteknikkfagene og følger opp lærlingene. Byggopp har 97 medlemsbedrifter i Hordaland og 165 i Sogn og Fjordane.

- Vi vil takke bedriftene som gjør en veldig god jobb med å gi lærlinger den praktiske treningen de trenger for å få sin fagutdannelse, sier Jonny Olsen, opplæringsleder i Byggopp Hordaland.

Les medieoppslagene om lærlingekåringen:

Bygg.no
Firda.no og Firda (papir)
Sunnhordland.no og Sunnhorland (papir) 
Stordnytt.no
Ytre Sogn (papir)
Bygdanytt.no
Fjordenes Tidende.no
Strilen.no 
BT (papir)
Nordhordland (papir)