De unge ma vite hva de kan ga glipp av2

De unge må vite hva de kan glipp av

Publisert: 23/sep./2019

Vi trenger hver eneste gutt og jente som vil ta opplæring i bygg og anlegg. Det er urovekkende at de ikke får tilstrekkelig informasjon om denne muligheten, skriver Hans Martin Moxnes.

På tross av at optimismen er tilbake i olje- og gassindustrien etter krisen som fulgte oljeprisfallet i 2014, og at mange unge vestlendinger ser for seg en karriere i denne næringen, har vi i Byggopp-systemet her i vest aldri tatt inn så mange lærlinger som i år, men vi trenger flere.

Bygg og anlegg er en «evighetsnæring». Landet skal fortsatt bygges med veier, jernbane, boliger, næringsbygg, skoler og institusjoner for syke og gamle, og eksisterende bygg og infrastruktur skal rehabiliteres. Byggeaktiviteten har aldri vært høyere enn nå, og behovet både for fagarbeidere og ingeniører er enormt. Bygg og anlegg er ifølge NAV den næringen som har flest ubesatte stillinger i 2019. Vi trenger hver eneste gutt og jente som vil ta opplæring i våre fag.   

Et fagbrev i bygg- og anleggsteknikk gir tilgang til 25 ulike yrker. Med yrkeskompetanse fra videregående skole kan du få tilgang til videre studier gjennom den såkalte Y-veien. Som lærling får du lønn under utdanning. Bygg og anlegg er den bransjen der de fleste av dem som fullfører og består den teoretiske utdannelsen får læreplass, og i flere fylker blir det også gitt læreplassgaranti. I mange kommuner, blant dem Bergen, stilles det også krav til at virksomheter som skal tildeles kontrakter om for eksempel bygging av skoler og sykehjem, må benytte lærlinger i prosjektene.

Men å satse på lærlinger gir ikke bare bedriftene konkurransefortrinn. En ungdom kan starte karrieren med lønn i læretiden, være uten studiegjeld og ha utsikt til spennende og godt betalte jobbmuligheter over hele landet. Slå den!

En undersøkelse utført av Opinion på vegne av Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) har kartlagt ungdommenes motivasjon til å søke yrkesfag, samt i hvilken grad informasjon og kunnskap er tilgjengelig for elever og deres foreldre. 

Her oppgir kun oppgir kun tre av ti elever at de opplever at skolens rådgivere og karriereveiledere har tilstrekkelig kunnskap om utdanningsmuligheter innen bygg og anlegg. Dette er urovekkende, spesielt fordi skolens rådgivere oppgis som den nest viktigste kilden til informasjon om utdanningsvalg. 

Nær halvparten av foreldrene opplever faget Utdanningsvalg som verdifullt for elevene, mens bare to av ti elever oppgir at de får nok informasjon om hva de skal satse på gjennom dette faget. Undersøkelsen viser at det både blant foreldre og elever er svært få som kjenner til at de med fagbrev kan gå videre og for eksempel utdanne seg til byggingeniør (Y-veien).

For å bøte på mangelen på informasjon og kunnskap blant de unge har EBA tatt initiativ til «Ung i Bygg og Anlegg». Dette retter seg mot elever i 9. og 10. klasse der unge rollemodeller som studerer eller jobber i næringen forteller om sin hverdag, og om de mulighetene bygg og anlegg byr på. I Bergen blir det arrangementer torsdag 26. september.

Til syvende og sist er det ungdommene selv som velger videregående opplæring. Bygg- og anleggsbransjen kan tilby gode utdanningsløp og studieplasser både for gutter og jenter. Med kunnskap om dette vil de i alle fall få vite om alt det spennende de kan gå glipp av.

Les BA-saken her: