Hans Martin Moxnes eiendomsmagasinet GLAD: Hans Martin Moxnes i EBA Vestenfjeldske er glad for at den nye måten å måle på faktisk viser en positiv utvikling. (Foto: Torgeir Hågøy)

Bygg- og anlegg er likevel ikke produktivitetsversting

Publisert: 26/april/2017

Påstanden om at bygg- og anleggsbransjen ikke har vært produktiv og effektiv nok viser seg å være feilaktig. Spesialberegninger SSB har gjort viser nemlig en økning i produktiviteten.

– Bransjen har ikke kjent seg igjen i at det har vært så liten vekst i produktiviteten som det har blitt hevdet. Man har tatt i bruk nye byggemetoder og både digitalisering og bim har blitt implementert. Man har derfor lurt litt på hva man skal gjøre annerledes for å få opp produktiviteten, og nå viser det seg altså at alle disse tiltakene har hatt en effekt, sier leder for EBA Vestenfjeldske, Hans Martin Moxnes.

Misvisende

Produktivitetsindeksen til Statistisk Sentralbyrå (SSB) for bygg og anleggsvirksomhet baserer seg på en internasjonal næringsstandard. Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) har ment at denne standarden ikke har vært dekkende for BA-næringen i Norge. På oppdrag fra EBA har SSB derfor gjort beregninger som er bedre tilpasset omfanget av den norske byggenæringen. Disse beregningene viser at arbeidsproduktiviteten har økt siden 2011.

– Vi har tenkt at klassifiseringen måtte være misvisende i forhold til vår forståelse av næringen og ønsket derfor å utvikle en ny, tilpasset norsk byggenæring, sier administrerende direktør i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg, Kari Sandberg, i en pressemelding.

Gledelig med produktivitetsøkning

Tallene viser at produktiviteten har gått oppover siden 2011. Selv om tallene fra 2015 og 2016 er foreløpige, så peker pilen i riktig retning.
– Det at vi nå har kommet frem til en god indeks sammen med SSB, gir oss et nullpunkt og en god plattform å jobbe ut ifra, sier Sandberg.

Les saken i Eiendomsmagasinet.