Ma inn pa rett spor

Bybanen til Åsane må inn på riktig spor

Publisert: 05/nov./2019

Hans Martin Moxnes skriver om den betente konflikten om hvor Bybanen skal gå i sentrum på vei mot Åsane. Han mener tunnel-alternativet må reguleres for å skape legitimitet rundt en endelig beslutning om trasé-valg.

Den politiske plattformen til byrådskameratene i Ap, V, KrF og mdg har igjen satt fyr i debatten om trasévalget for Bybanen fra sentrum og nordover. Bystyrets vedtak i 2016 om å legge skinnene over Bryggen har vært omstridt helt fra den dagen det ble fattet, men Roger Valhammer & Co mener det er «helt nødvendig» å stå fast på dette.

På pressekonferansen 28. oktober sa han riktignok at byrådet også vil be om en «utredning» av tunnel gjennom sentrum, men avviser at dette skal reguleres på lik linje med Bryggen-alternativet. Dette er oppsiktsvekkende, ikke bare fordi trasévalget er svært omstridt og forbundet med sterke følelser på begge sider, men også fordi det tidligere i høst kom frem at tallene med kostnadsestimater for den ene eller den andre løsningen er like varierende og tilfeldige som de som spretter ut av Lotto-maskinen til Norsk Tipping på lørdagskveldene.

To av kommunevalgets vinnere som begge er imot Bryggen-alternativet, Sp og Rødt, krevde da beregninger som det går an å feste lit til før de eventuelt skal gi opp omkampen om trasévalg i sentrum. Den tidligere Ap-byråden for klima, miljø og byutvikling, Anna Elisa Tryti, gikk ut i BA og foreslo parallell regulering av de to trasé-alternativene, og ble støttet av kommunens sjef for bybaneplanlegging, Rune Herdlevær. «En vil da få vektet den løsningen opp mot Bybanen langs Bryggen på en bedre måte, og en vil kunne foreta et mer opplyst valg», uttalte han til BA 29. september.

Herdlevær berører det som nå er sakens kjerne. Så betent som trasévalget er blitt trengs det et likeverdig beslutningsgrunnlag for både tekniske og økonomiske forhold knyttet til selve utbyggingen, samt konsekvenser for øvrig trafikk, vern av bygningsmassen på Bryggen og for næringsvirksomhet i denne delen av sentrum. For å oppnå legitimitet i byens befolkning, trengs det dokumentasjon for at det trasévalget som til slutt blir valgt i sum er det mest fordelaktige og gjennomførbare. Denne legitimiteten har det vedtatte Bryggen-alternativet på ingen måte i dag. 

I EBA Vestenfjelske, som representerer over 60 større og mindre entreprenørbedrifter i det nye Vestland fylke, er vi udelt positive til Bybanen. Ikke bare fordi dette transportsystemet er miljøvennlig, trafikkreduserende og effektivt for brukene, men også fordi Bybanen legger et viktig fundament for en sunn og bærekraftig byutvikling i Bergen. Vi legger ikke skjul på den egeninteressen vi har både av byggingen av Bybanen som sådan, og de ringvirkningene den gir i form av bygging av boliger og næringsbygg langs traséene. Samtidig blir en stor del av vår verdiskapning delt med samfunnet for øvrig, i form av skatter og avgifter fra bedriftene og lønnsskatt fra våre medarbeidere.

Den nesten utmattende striden om hvor Bybanen skal gå i sentrum har bekymret oss lenge – fordi den i verste fall kan føre til at det ikke blir bygget bane til Åsane i overskuelig fremtid. Hva som er det beste trasévalget har vi som forening i dag ingen bestemt oppfatning om. Vi ser som bergensere flest fordeler og ulemper ved både dagløsning og tunnel gjennom sentrum. Men vi tror at man ved å «snu hver stein» gjennom en reguleringsprosess kanskje også vil kunne komme frem til gode tekniske løsninger for en tunnel-alternativet som ingen hittil har tenkt på, og vil eventuelt også kunne bidra med vår kompetanse til dette.

Men uansett er det viktigste for vår del er at prosessen for å få alle fakta på bordet nå bringes inn på et spor som fører til at byggingen av strekningen mot nord kommer i gang og blir fullført. At regulering av begge alternativer blir mer tidkrevende sier selv – men det får så være. Det vil uansett ta mange år å få på plass finansiering av fortsatt Bybane-bygging, først fra Oasen til Spelhaugen og deretter til Åsane. Dessuten må nødvendigvis ikke byggingen i den nordgående retningen starte i den mest konfliktfylte delen av det prosjektet.

Det nye byrådet kunne, ikke minst i lys av sviende valgnederlag for tre av fire deltakende partier, valgt å skape ro rundt videreføringen av Bybanen mot nord ved også å gå inn for regulering av tunnel-alternativet. Nå blir det åpen kamp om dette i bystyret. Det innebærer at partier som ellers er uenige om det meste må samle seg om et felles forslag som kan fremtvinge et likeverdig beslutningsgrunnlag i denne saken. La oss håpe de lykkes. Planleggingen av Bybanen til Åsane må inn på riktig spor! 

BA+ saken finner du her