Bred enighet om kravliste til en serios byggebranssje Mads Wiik Kleven i LO, byrådsleder Harald Schjelderup og Hans Martin Moxnes i EBA Vestenfjelske liker de nye kravene.

Bred enighet om kravliste til en seriøs byggebranssje

Publisert: 10/mai/2017

Skjerpede krav til byggefirma i offentlige anbud skal forhindre uheldig prisjag og arbeidskriminalitet, samt bidra til at tilbyderne tar mer samfunnsansvar.

Les BA-saken her: