Bjorn Erik Oye Partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret ber finansministeren si nei til forslaget om innskjerping av boliglånsforskriften.

Boliginvesteringene i Hordaland vil falle

Publisert: 27/okt./2016

Investeringer i nye boliger i Hordaland kommer til å falle med 13 prosent i 2017 og ytterligere med 10 prosent året etter. Det opplyste partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret i et foredrag på Vestlandske Bygg- og Anleggsdag (VBA) i Bergen torsdag 27. oktober. På landsbasis er det ventet en vekst i boliginvesteringer på én prosent neste år og et fall på fire prosent året etter. 

Nedgangen i boliginvesteringene i Hordaland vil komme etter at det i år ligger an til en vekst på 18 prosent, og en økning på fire prosent på landsbasis. En viktig faktor her er rekordartet bygging av hytter. Prognosen er 7.000 – 7.500 nye hytter i Norge i 2016. – Det er et paradoks at det i skyggen av oljebremsen i Hordaland og Rogaland settes prisrekorder på hytter i Eidfjord, Myrkdalen og i Sirdal, sa Øye.

Må ikke endre krav til boliglånstakere

Med henvisning til det forventede fallet i boliginvesteringene i Hordaland understreket Øye nødvendigheten av at Finansdepartementet avviser Finanstilsynets forslag om skjerpede krav til boliglånstakere og at bankenes begrensede mulighet til å fravike disse kravene må avvikles. Øye svarte et klart nei på spørsmålet om Norge beveger seg inn i en boligboble, dog muligens med et unntak for det spesielt opphetede boligmarkedet i Oslo. Her forventes prisene å stige med 12,2 prosent i 2016, mens det i Bergen ligger an til en boligprisvekst på 3,8 prosent. – En utflating av prisveksten er på gang i Bergen, og blant dem som skal kjøpe bolig her viser våre undersøkelser en forventning om nedgang i prisene på 12 prosent neste år.

I Hordaland var det i 2015 en nedgang i investeringer i nye private næringsbygg på 48 prosent, og i år vil nedgangen fortsette med 13 prosent. Neste år ser imidlertid disse investeringene ut til å øke med 18 prosent, for så å falle tilbake igjen med 13 prosent i 2018. Markedet for rehabilitering og oppussing av boliger og næringsbygg i Hordaland viser en liten nedgang i 2016, men vil øke moderat de to neste årene.

Samferdsel drar opp

Den viktigste drivkraften for et fortsatt høyt aktivitetsnivå i bygg- og anleggsnæringen i Hordaland i er offentlige samferdselsinvesteringer. Her ligger det an til en vekst på åtte prosent i 2016 og prognosen for 2017 er en vekst på seks prosent. Men i 2018 vil disse investeringene falle med tre prosent, som følge av at flere større prosjekter da blir ferdigstilt.

Bygg og anlegg øker produktiviteten i rekordår

Bjørn Erik Øye fremholdt at den generelle situasjonen i norsk økonomi er rimelig god og at myndighetenes tiltak for å stimulere aktiviteten virker etter hensikten. For bygg- og anleggsnæringen blir 2016 et rekordår med ca 450 milliarder kroner i totale investeringer. – I denne situasjonen er det positivt at næringen også øker produktiviteten, først og fremst som følge av at arbeidskostnadene går ned.