BA faksimile

Bergen - De vakre drømmers lagune?

Publisert: 15/aug./2018

Det er neppe noen annen by i Norge enn Bergen hvor det oftere blir lansert planer for utvikling av attraktive tomter og arealer – og hvor disse som regel havner i en skuff. I dette innlegget gjør Hans Martin Moxnes sine betraktninger om «De vakre drømmers lagune».

Tittelen på dette innlegget er basert på oversettelsen av et av albumene i den verdenskjente tegneserien Corto Maltese, hvor vår helt, eller antihelt, Corto, har mistet hukommelsen etter et slag i hodet. Det kan virke som mange har mistet hukommelsen når det gjelder byarena, og har glemt at det er lansert forslag etter forslag uten at det har ført til noe som helst.

Nylig kunne BA fortelle at Olav Thon Eiendom, Rexir (Tore Andersen og Jan Olav Jørgensen) og EGD Property planlegger å erstatte deler av Bygarasjen og bygge byarena, boliger og hotell på tomten. Bakgrunnen er at den årelange konflikten mellom Thon og Bergen kommune om skjebnen til Bygarasjen nå synes å kunne løses med et kompromiss som innebærer at Thon får beholde den parkeringsdekningen som Bergen Storsenter vil trenge. Bygarasjen, som stod ferdig i 1984, ble bygget i forbindelse med at gjennomgangstrafikken ble ledet inn i Fløyfjellet, og med en tanke om å begrense bilismen inn og ut sentrumskjernen. Det ble bare passe vellykket, for i mange år stod Bygarasjen halvtom også på travle hverdager. Men etter hvert som Festplassen og mange av bygatene ble stengt for parkering ble det trangere om plassene i Bygarasjen.

Meningene om denne grå betongmastodonten har likevel i alle år vært delte, og det er ikke første gang det i media er blitt presentert forslag om alternativ utnyttelse av det verdifulle området mellom Lille og Store Lungegårdsvann. En observant advokat i BDO, Peder Karlsson, skrev i en LinkedIn- kommentar til BAs lederartikkel om Bygarasje-prosjektet, at dette endelig var et byarena-forslag som kan la seg realisere. Når den skissen som nå er lagt på bordet faktisk har en viss mulighet til å kunne bli noe av er det fordi Olav Thon Gruppen, som siden 1997 har vært eier av Bergen Storsenter-komplekset, er med på laget.  Dette eierskapet innebærer også en rettighet i form av en evigvarende leieavtale til Bygarasjen som kommer bilreisende kunder på senteret til gode, men som Thon altså nå delvis er villig til å gi slipp på.

Hvor mange planer som i årenes løp er blitt lansert for plassering av en byarena i Bergen vet ikke jeg, men et dykk i avisenes arkiver viser at det ikke har stått på ulike eiendomsutviklere eller idehaveres entusiasme, ofte på annen manns eiendommer, for å få reist en «storstue» for byens befolkning. I vinter ble det lagt frem en mulighetsstudie med «kamparena» som hovedkonsept. Denne var basert på en utredning fra en arbeidsgruppe i Bergen Næringsråd, som et forsøk på omsider å få landet et prosjekt som både politikere og folk flest kan samle seg om. Byrådet kunngjorde på denne bakgrunn at man ønsker at det blir bygget en byarena i privat regi, og pekte på tre områder for lokalisering som det skal jobbes videre med: Kokstad, Slettebakken og Krohnsminde.

Men byrådet satte også døren på gløtt for andre potensielle lokaliseringer enn de som ble trukket frem i mulighetsstudien. Etter den tid har det poppet opp forslag om byarena både på den gamle blikkvalseverktomten på Laksevåg, på Griggastemma ved Tertneskrysset og på en ny utfylling i Store Lungegårdsvann. Og nå seiler altså Bygarasje-tomten opp som en «dark horse», med så tunge aktører bak at den har mulighet til å bli noe mer enn et luftslott.

Siste ord er ikke sagt om lokalisering av en byarena i Bergen, og jeg misunner verken fagetaten eller politikerne som til slutt skal gi en anbefaling og treffe en avgjørelse i denne krevende og viktige saken for byens utvikling. Det vet ikke minst byrådsleder Harald Schjelderup, som da Bygarasje-alternativet ble lansert diplomatisk uttalte at «nå ønsker vi flest mulig aktuelle prosjekter, så vi kan nøste i hva som er mulig å få til».

Livet i «De vakre drømmer (eller planers) lagune» går ufortrødent videre…

Les saken i BA her: