Digitale verktoy kan stoppe bandittene

Bandittene slipper ikke inn den digitale porten

Publisert: 13/nov./2018

Hans Martin Moxnes er teknologioptimist. Digitale verktøy er ikke bare viktige for å styrke produktiviteten i bygg- og anleggsbransjen, de har også stor betydning i kampen mot svart arbeid.

«La den rette komme inn, så slipper du trøbbel», var anbefalingen jeg for 1 ½ år siden ga BAs lesere som gikk med planer om å bygge på eller pusse opp hjemme. At mange lar seg friste til å betale svart for å slippe moms er uomtvistelig, men en dom avsagt i Høyesterett har lagt grunnlag for at også du som kjøper av slike tjenester risikerer ubetinget fengsel – selv når størrelsen på avgiftsunndragelsen er relativt liten. Jeg pekte også på at man uten gyldig kvittering fratas muligheten for å reklamere på dårlig utført arbeid.

I den offentlige debatten om svart arbeid og sosial dumping, fremstilles ofte bygg og anlegg som en av verstingene. Og ja, det foregår mye der ute som både er ulovlig og uverdig – og som virker konkurransevridende i forhold til bedrifter som følger lover og regler. Derfor støtter både vi i EBA og de andre bransjeorganisasjonene helhjertet opp om det viktige arbeidet politiet og andre offentlige instanser utfører for å avdekke denne formen for kriminalitet og straffe de ansvarlige.

A-krim ble etablert i 2014, og arbeidet denne enheten gjør er også viktig for å bevisstgjøre både aktører i bransjen og folk flest om konsekvensene av svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og grov utnyttelse av sårbare arbeidstakere. Medias fremstilling av denne type kriminalitet blir allikevel i noen tilfeller for unyansert. Når man for eksempel i forbindelse med årets kontroll av 150 virksomheter i Hardanger og Sogn og Fjordane benytter begrepet «proffmarkedet», får leserne uvegerlig et inntrykk av at lovbrudd knyttet til HMS, farlig arbeid, arbeidsavtaler, arbeidstid, lønn, skatt og trygd, er regelen heller enn unntaket i bygg- og anleggsbransjen. Vår kunnskap og erfaring sier imidlertid at det i hovedsak er i forbindelse med rehabilitering og oppussing i private hus og hjem det syndes. Det er alvorlig nok, men det blir feil å skjære alle over en kam.

I bygg og anlegg, som i samfunnet for øvrig, er digitalisering den store megatrenden. Det er åpenbart at vi med nye teknologiske verktøy kan øke produktiviteten og styrke bærekraften, både med hensyn til økonomi og miljø. Landet skal fortsatt bygges, de samlede investeringene i bygg og anlegg er i 2018 langt høyere enn i olje og gass. Digital teknologi endrer måten vi planlegger, bygger og vedlikeholder bygg og infrastruktur på. Avansert bruk av store datamengder gjør det mulig å planlegge og bygge mer effektivt og vedlikeholde bygg og infrastruktur bedre.  

Vi ser også at teknologien hjelper oss i kampen mot svart arbeid og sosial dumping. Over 6.000 foretak har registrert seg i StartBank, som er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innen bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge. Med noen få tastetrykk kan man for eksempel sjekke om virksomheter som har tilbudt seg å utføre et offentlig eller privat oppdrag, har sitt på stell med hensyn til finansiell rapportering, skatter og avgifter, og forsikring.

For å kunne jobbe på et bygg eller et anlegg skal du være utstyrt med et HMS-kort som forteller hvem du er og hvilken bedrift du jobber for. Digitalisering av dette identifikasjonssystemet gjør det nå enklere for byggherrer å holde oversikt over hvilke bedrifter og personer som oppholder seg på byggeplassen til enhver tid, og dermed forsikre seg mot at det benyttes ulovlig arbeidskraft. Tre store entreprenørbedrifter; Veidekke, Skanska og AF Gruppen, har gått sammen om å videreutvikle HMSREG på en måte som innebærer at informasjon fra HMS-kort, Brønnøysundregistrene og Startbank blir samlet og oppdatert i sanntid – for ytterligere å forsterke kontrollfunksjonen. Om bakgrunnen for dette samarbeidet sier Skanska-sjefen Ståle Rød; «vi konkurrerer ikke på seriøsitet, og vi konkurrerer ikke på sikkerhet». Det er ikke få byggeplasser disse tre entreprenørene styrer rundt om i landet, og andre foretak i bransjen er invitert til å hekte seg på det nye systemet.

Vårt velferdssamfunn baserer seg på tillit. Tillit til at alle bidrar med skatter og avgifter til fellesskapet, og at lover og regler i arbeidslivet blir fulgt. Initiativet fra de tre entreprenørene forteller både at de tar samfunnsansvar, men også om en egeninteresse. Det er nemlig ingen som taper mer på arbeidsmarkedskriminalitet enn de bedriftene som gjør sitt beste for å opptre seriøst.

Det vil finnes kjeltringer også i fremtiden, men med ny teknologi øker risikoen for å bli oppdaget og straffet. Det blir vanskeligere for bandittene slippe gjennom den digitale porten.