Ansvaret for å legge til rette for lærlinger må deles

Publisert: 29/jan./2016
Se original
«Samfunnsansvar» er et honnørord som benyttes ved høytidelige anledninger. Men begrepet rommer realiteter som må få konsekvenser, blant annet for tildeling av kontrakter i bygg og anlegg, skriver Hans Martin Moxnes.