sikkerhetsradgiver Chandini Merkesvik prosjektleder Tone Ryland prosjektleder Rita Ostgulen prosjektleder innredning Mariann Davidsen og prosjektokonom Annette Oien Disse kvinnene har utgjort prosjektledelsen for et stort byggeprosjekt på Haakonsvern. Fra venstre sikkerhetsrådgiver Chandini Merkesvik , prosjektleder Tone Ryland, prosjektleder Rita Østgulen, prosjektleder innredning Mariann Davidsen og prosjektøkonom Annette Øien. I tillegg til disse har Anne Lockertsen med kontorsted på Bardufoss vært controller i prosjektet.

100 prosent kvinner – en hyggelig tilfeldighet

Publisert: 26/april/2018

I inneværende måned blir et av Forsvarsbyggs største byggeprosjekter på Haakonsvern ferdigstilt. Prosjektet har en kostnad på 320 millioner kroner. I prosjektledelsen er kvinneandelen 100 prosent.  – En veldig hyggelig tilfeldighet i en mannsdominert byggebransje, sier prosjektsjef Bjørn Tore Rognstad i Forsvarsbygg. Dette som et apropos til Hans Martin Moxnes siste debattinnlegg i BA om «Jakten på kvinnene».

Å lede store byggeprosjekter er ingen spøk. En prosjektleder i et byggeprosjekt har ansvar for alt som skjer innenfor sitt prosjekt. Kvalitet, kostnad og fremdrift. Lov og rett. Liv eller død. Det er åpenbart at man ikke kan lede et byggeprosjekt alene. Man trenger et team å støtte seg på.

– Å være prosjektleder handler om å bygge lag. Man må ikke være redd for å ta kommandoen, men samtidig må man være ydmyk for sine egne begrensninger. Du må være flink til å koble på den hjelpen du trenger for å drive prosjektet fremover. Blant annet trenger man folk som er gode på økonomi, juss og kontrakter, arkivering, HMS, sikkerhet og ingeniørfag for å skape et godt prosjektteam, sier Rognstad.

Kvinner med best kompetanse for prosjektet

Prosjektet på Haakonsvern er unntatt offentlighet, og man kan derfor ikke redegjøre for detaljene i dette. Men uansett ble prosjektet rigget på vanlig måte ved at man hentet inn kompetansen man trengte for å gjennomføre planleggings- og byggeprosess.

– Da vi startet opp med prosjektmøter og byggemøter slo det oss at prosjektorganisasjonen bestod utelukkende av kvinner. Også på Forsvarets side var brukerkontakten kvinne. Vi synes det var morsomt. Og det er viktig å understreke at det var en hyggelig tilfeldighet. Disse damene hadde den beste kompetansen for prosjektet, men vi hadde aldri noen spesiell intensjon om at vi kun skulle være kvinner i prosjektet, sier prosjektleder i Forsvarsbygg, Tone Ryland.

Uvanlig i bransjen

– Jeg har vært med i byggebransjen i mange år, har vært med på mange møter og konferanser. Det er slående hvor få kvinner det er å se i disse sammenhengene. Vi er derfor glade for at vi de siste årene har fått ansatt flere kvinner som rådgivere og prosjektledere i Forsvarsbygg. Det var på denne bakgrunn ekstra gøy at vi fikk dette utfallet i dette prosjektet, fremholder Bjørn Tore Rognstad.

– Bygger forsvarsevne

Fra de første skissene av prosjektet ble tegnet til ferdig bygg i dag, har det gått nesten ti år.

– Det gikk mye tid i planleggingsfasen for å få avklart hvilken løsning som var riktig for formålet. Men etter at byggingen ble satt i gang våren 2016, har prosjektet løpt forbilledlig. Forsvarsbygg leverer et nøkternt, slitesterkt og fantastisk flott bygg til Forsvaret, godt innenfor den økonomiske rammen. Jeg vil særlig berømme prosjektleder Rita Østgulen som har stått på for prosjektet fra starten og helt til det nå står ferdig. Rita har en stor del av æren av at vi nå er trygt i havn. Hun og prosjektorganisasjonen har bidratt sterkt til å bygge forsvarsevne, understreker Rognstad.

Om likestilling i Forsvarsbygg

Ifølge redegjørelsen for likestilling i Forsvarsbygg fra 2016 (vedlegg til årsrapporten) er det 18,4 prosent (70) kvinner og 81,6 prosent (310) menn som besitter stillingene som ingeniører, arkitekter og prosjektledere i Forsvarsbygg. Totalt for alle ansatte i Forsvarsbygg er kjønnsfordelingen 26,5 prosent kvinner (352) og 73,5 prosent menn (972).