Betongarbeider – utførelse av betongkonstruksjoner (U3)

DATO & TID

Dag 1: 23. Oct 2024, kl. 09:00 - 15:30

Dag 2: 24. Oct 2024, kl. 09:00 - 15:30

STED

Valkendorfsgate 1A, Bergen

Målgruppe:   Fagarbeidere, baser, formenn og ingeniører som har tilstrekkelig praksis, men som mangler tilleggskurs i betongteknologi og utførelse. Kurset er åpent for alle, men det er krav til relevant fagbrev, teknisk fagskole eller ingeniørutdanning for å kunne søke kompetansebevis.  Se BORs hjemmeside for kompetansekrav.

Målsetning:    Hensikten med kurset er at deltakerne skal kunne dokumentere kunnskaper i betongteknologi og utførelse som kreves for å oppfylle bestemmelsene i NS-EN 13670 for produksjonsledere (tidl. støpeledere), kontrolledere, formenn og baser i utførelsesklassene 1, 2 og 3. Kurset oppfyller Betongopplæringsrådets læreplaner, men undervisningstiden er kortet ned til fordel for nettbaserte forberedende studier og oppgaver. Det er en forutsetning at disse forberedelsene er gjennomført i forkant av kurset

Kursinnhold:  Kurset tar for seg aktuelle lover, forskrifter og standarder, betong­teknologi, krav til forskaling og armering, krav til utførelse av betongarbeidet og behandlingen av betongen, mottakskontroll på byggeplass og herdeteknologi med demonstrasjon av programvare for herdesimulering.

I forbindelse med kurset må deltakerne ha tilgang til følgende to standarder:

NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner.
NS-EN 206:2013+A2:2021+NA:2021 Betong – Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar. Disse kan kjøpes på: www.standard.no

Kurset gjennomføres som e-læring med avsluttende nett-eksamen, og 2 dagers fysisk samling. Vi anbefaler å dele opp gjennomføringen av e-læringen, og ta det over minimum 3 dager. Kursdeltaker må gjennomføre og bestå e-læringsdelen før kurssamlingen. Bestått eksamen gir sammen med dokumentert utdanning og praksis for de ulike utførelsesklassene grunnlag for utstedelse av kompetansebevis fra Betongopplæringsrådet (BOR). Nærmere opplysninger på BORs nettside. Kompetansebevisene blir sendt ut og fakturert fra Betongopplæringsrådet. Kompetansebeviset koster kr 1 200,-

 

Pris:                       kr 12.925,- for medlemmer av EBA/BNL/BYGGOPP, kr 15.225,- for andre.

Påmeldingsfrist:       16. oktober

Påmelding til:           Via hjemmesiden vår, se www.ebavest.no, eller e-post til emilie.haaland@ebav.no

Husk å inkludere:       ● Bedrift ● Navn ● E-post ● Telefonnummer ● Prosjektnummer ●

Påmelding

Påmeldingsfrist: 16. Oct

  • Takk! Du er nå påmeldt kurset Betongarbeider – utførelse av betongkonstruksjoner (U3)