EBA Vestenfjelske

EBA Vestenfjelske er bransje- og arbeidsgiverforeningen for entreprenører i Vestland fylke. EBA Vestenfjelske er en autonom del av EBA (Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg), som er tilsluttet BNL (Byggenæringens Landsforening) og NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon). 

Som den toneangivende bransjeforeningen innen bygg og anlegg, jobber EBA aktivt for å fremme og forbedre våre medlemmers rammevilkår overfor myndigheter og politikere. Næringen skal synliggjøres som nyskapende, bærekraftig og attraktiv.

EBA Vestenfjelske arrangerer medlemsmøter, konferanser og faglige kurs for ledere og ansatte i bransjen. Foreningen er blant annet sekretariat og arrangementsansvarlig for Vestlandske Bygg og Anleggsdag (VBA), som har vært arrangert årlig siden 1994.

EBA Vestenfjelske har ansvar for opplæringskontoret Byggopp Vestland. Byggopp arbeider med fagutvikling, blant annet gjennom lærlingeordninger, rekruttering og bistand i utforming av skolefag innen bygg- og anleggsektoren. 

EBA Vestenfjelske har 65 medlemsbedrifter med totalt ca 5.000 ansatte og en samlet omsetning på ca 12 milliarder kroner. Byggopp Vestland har 256 godkjente opplæringsbedrifter som medlemmer, og kontrakt med 411 lærlinger i fylket. Byggopp Vestland er dermed et av landets største opplæringskontor i bygg- og anleggsfag.

Styret i EBA Vestenfjelske består av styreleder Inger Kristin Ulveseth fra Brødrene Ulveseth og Ingmar Austevol fra Veidekke Bygg som nestleder. Øvrige styremedlemmer er Arne Kleivdal fra Bache Bergen, Jan Olav Jørgensen fra Tertnes Entrepenør/Presis Vegdrift, Knut A. L. Stauri fra HS Bygg, Asle Solvang fra Allbygg Florø og varamedlem Lasse Smilden fra LAB Entreprenør.

Administrasjonen i EBA Vestenfjelske / Byggopp Vestland har ti medarbeidere, og ledes av direktør Hans Martin Moxnes. Foreningen har kontor på Torgallmenningen 5 – inngang Valkendorfsgt. 1a – i Bergen, og distriktskontor i Concord-bygget i Førde.

Byggopp Vestland har et eget styre.