EBA Vestenfjelske

«EBA Vestenfjelske er bransje- og arbeidsgiverforeningen for entreprenører i Vestland fylke. EBA Vestenfjelske er en autonom del av EBA (Entreprenørforeningen bygg og anlegg), som er tilsluttet BNL (Byggenæringens landsforening) og NHO (Næringslivets hovedorganisasjon). 

EBA skal jobbe for en lønnsom og respektert næring, med forutsigbare rammevilkår for medlemmene. Næringen skal synliggjøres som nyskapende, bærekraftig og attraktiv.

EBA Vestenfjelske arrangerer faglige kurs for ledere og ansatte i bransjen.

Vi arrangerer medlemsmøter og konferanser.

Foreningen er bl.a. sekretariat og arrangementsansvarlig for Vestlandske Bygg og Anleggsdag, som har vært arrangert årlig siden 1994.

EBA Vestenfjelske har ansvaret for opplæringskontorene Byggopp Hordaland og Byggopp Sogn og Fjordane. Opplæringskontorene arbeider med fagutvikling, blant annet gjennom lærlingeordninger, rekruttering og bistand i utforming av skolefag innen bygg- og anleggsektoren. 

EBA Vestenfjelske har 65 medlemsbedrifter med totalt ca 5.000 ansatte og en samlet omsetning på ca 12 milliarder kroner. Medregnet våre Byggoppkontorer er det 22o bedrifter tilsluttet med en omsetning på ca. 12 milliarder kroner.

Styret i EBA Vestenfjelske består av styreleder Per Christian Stoltz (Stoltz entreprenør), nestleder Inger Kristin Ulveseth (Brødrene Ulveseth), og styremedlemmene Hans Skorpen (LAB), Rune Karlsen (Veidekke Entreprenør, Sogn) og Ingmar Austevoll (Veidekke Entreprenør). Varamedlem til styret er Arne Kleivdal (BetonmastHæhre Bergen).

Administrasjonen i EBA Vestenfjelske/Byggopp har 9 medarbeidere og ledes av direktør Hans Martin Moxnes. Foreningen har kontor på Torgallmenningen 5 – inngang Valkendorfsgt. 1a, og distriktskontor i Concord-bygget i Førde.

EBA Vestenfjelske har en lokalavdeling for medlemsbedrifter i Sogn og Fjordane. Styret i EBA Sogn og Fjordane ledes av Rune Karlsen.

Byggopp Hordaland og Byggopp Sogn og Fjordane har egne styrer.